Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Шефските заплати

Справка в информационната система "Дакси" показва, че "Фрапорт туин стар еърпорт мениджмънт" има капитал от 12 707 500 лв., разпределен в 1 270 750 обикновени поименни акции с номинал от 10 лева. Мажоритарен собственик със 762 450 акции е германската "Фрапорт" - един от най-големите летищни оператори в глобален мащаб. Останалите 508 300 ценни книги са в ръцете на българския партньор "Еърпорт Сървисиз - България", чийто едноличен собственик е "Химимпорт ".


Според последния публикуван годишен финансов отчет на "Фрапорт туин стар еърпорт мениджмънт" - този за 2012-а, на членовете на управителния съвет на компанията са били изплатени възнаграждения в размер на 529 хил. евро. Парите са разделени между четирима човека - Алета Фрейн фон Масенбах, Николай Секалов, Росен Филипов и Уинфрид Глеезер (б.а. - от 25 февруари тази година последният е сменен от Холгър Шеферс). Така излиза, че средно всеки един от тях е взел по 132 250 евро на година или малко над 11 хил. евро месечно. Важно е да се отбележи обаче, че членовете на управителния съвет не притежават акции от дружеството и не е предвиден специален ред за придобиването на такива. Също така въпросните шефове нямат право да участват като съдружници с повече от 25% в капитала на други компании или да са членове на управителни съвети.


На членовете на надзорния съвет на "Фрапорт туин стар еърпорт мениджмънт" се изплащат месечни възнаграждения в размер на минималната работна заплата. Такива в момента са Александър Паул Зинел, Торстен Хелмут Корф и "Еърпорт Сървисиз-България" ЕАД.

Facebook logo
Бъдете с нас и във