Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ШЕФОВЕТЕ НА ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ ГРУП СЕ ОКОПАВАТ ЗАВИНАГИ

В сряда (7 февруари) приключва продължилата месец и половина подписка по увеличението на капитала на Петрол холдинг груп. В този ден се очаква акционерите на бившия приватизационен фонд да запишат всичките непожелани досега книжа, които им се предлагат. Тъй като вторият етап от увеличението завърши този петък, все още няма окончателни резултати от търговията. Предварителните данни обаче сочат, че на него са закупени около 740 хил. акции. Така заедно със записаните на първия етап 1 057 389 книжа капиталът на дружеството вече е увеличен с над 1.8 млн. акции с номинал 1 лев всяка и достига 8.8 млн. лева.
Въпреки че все още няма информация кои са хората, закупили книжата, най-вероятно от правото си са се възползвали двамата най-големи акционери в бившия приватизационен фонд - Петрол ин - собственик на 16.55%, и Топливо, което притежава 13.09% от капитала на холдинга преди увеличението. Според условията на подписката, до 20 януари двете дружества имаха право да придобият малко повече от 1.038 млн. книжа (половината от притежаваните от тях към 21 декември 2000 година). А до 2 февруари записаха нови 735 хил. броя. Това означава, че останалите собственици, които са дребни акционери, са записали по-малко от 35 хил. акции. А тези акционери определено имаха изгода да участват в подписката, тъй като емисионната стойност на новите книжа бе само 1.10 лв., а пазарната им цена е 1.60 лева.
Причината за слабата активност на дребните притежатели на книжа от холдинга в повечето случаи е тяхната незаинтересованост от операцията. Почти всички те са придобили книжата си при първата вълна от масовата приватизация на практика без пари и затова не проявяват амбиция да спечелят от инвестицията си. Друг е въпросът, че и шефовете на Петрол холдинг груп изобщо не положиха големи усилия за медийното огласяване на подписката. Но те не са и длъжни да го правят - това ще струва допълнителни разходи на фонда и на активните му акционери.
Тази потайност всъщност навежда на мисълта, че целта на увеличението на капитала, както и при останалите бивши приватизационни фондове, е не набирането на свеж финансов ресурс, а завладяването на холдинга от страна на неговите учредители. След двата начални етапа от пласирането на новата емисия Топливо и Петрол ин контролират общо не 29.64, а почти 44% от акциите на Петрол холдинг груп (ако са записали всичките полагащи им се акции). Като се има предвид, че в третия етап ще могат да участват само Петрол ин, Топливо и неколцината собственици, записали книжа до 2 февруари, както и фактът, че предимство ще имат тези, наредили се първи в клоновете на ОББ, е почти сигурно, че делът на двете фирми ще приближи, а може и да надмине 50-те процента. Което е напълно достатъчно за установяването на пълен контрол върху холдинга.
Интересното е, че самият Петрол холдинг груп е собственик на 81.92% от капитала на основния си акционер Топливо. От друга страна пък, управител на Петрол ин е председателят на надзорния съвет на Петрол холдинг груп Бедо Доганян. Така, ако двете фирми придобият над 50% от книжата на холдинга, сегашните му управители ще останат начело на структурите му завинаги. И могат да напуснат бившия приватизационен фонд само ако те решат това, защото ще контролират повече от половината от гласовете в общото му събрание.
Най-апетитното парче от баницата на Петрол холдинг груп са неговите акции в дистрибутора на горива Петрол АД, където холдингът притежава 24.69 процента. Освен това той държи 9.99% от книжата на НЕФТИНВЕСТБАНК, както и по-малки пакети от ЛУКойл Нефтохим и от курорта Елените. Бившият приватизационен фонд притежава над 50% от капитала на дванадесет дружества, предимно от Софийска област, сред които Електроди - Ихтиман, керамичният завод Шамот в Елин Пелин, както и Интерхотел Новотел Пловдив.
Това е второто увеличение на капитала на бившия приватизационен фонд, след като на учредителното общо събрание на холдинга през 1997 г. акционерите делегираха на надзорния му съвет правото да емитира книжа, докато капиталът достигне 25 млн. лева. В края на 1999 г. издадените от компанията акции бяха увеличени от 6 на малко повече от 7 милиона. Тогава процедурата помогна дяловете на двамата основни акционери Петрол ин и Топливо да достигнат съответно 16.55 и 13.09% от капитала на дружеството.

Facebook logo
Бъдете с нас и във