Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ШЕФОВЕТЕ НА КРЕМИКОВЦИ ИЗПОЛЗВАТ СИНДИКАТИТЕ ЗА ЛИЧНИ ЦЕЛИ

Апостол Апостолов, изпълнителен директор на Агенцията за приватизация, пред в. БАНКЕРЪГ-н Апостолов, след влизането в сила на Закона за приватизация и следприватизационен контрол кои ще са първите дружества, за които ще бъде определен методът за продажбата им?- Всички дружества, за които е готова документацията. Сред тях са БТК, Булгартабак холдинг и ДЗИ. Набирането на индикативни оферти за тях ще започне до шест седмици от обнародването на метода на продажба в Държавен вестник. Надявам се стратегиите за Булгартабак и БТК да бъдат одобрени максимално бързо от Народното събрание. Нещата вървят малко бавничко, но все пак вървят. А ако президентът наложи вето върху закона? Не предвиждате ли такава възможност?- Ако има проблем, той ще е в известна степен за БТК. Агенцията за приватизация направи промяна в наредбата за конкурсите и на 21 февруари Министерският съвет я прие. Така че начинът на провеждането на конкурсите вече е регламентиран и независимо от решението на президента, ние можем да открием процедурите за Булгартабак и БТК. А какво става с идеята да се предложи мажоритарен пакет акции от голяма българска компания на фондовата борса?- В момента избираме компанията. Има чисто технологичен проблем - ако едно дружество не е публично, трябва да се направи минимално административно усилие, за да се преобразуват акциите му в безналични и то да се впише в регистъра на публичните емитенти, воден от Държавната комисия по ценните книжа. С колегите от министерствата ще имаме съответните разговори, за да вървим напред. Една от компаниите, които смятам, че е удачна за борсата, е Международен панаир-Пловдив. Другото дружество е Св. св. Константин и Елена. Но нека да бъдем реалисти - едва ли е възможно да се продадат на борсата над 50% от акциите на панаира. Става въпрос, разбира се, за кешови операции, за продажба срещу пари. За компенсаторките още няма да дискутирам, докато законодателството не дойде на мястото си. Ясен ли е вече номиналът на неизползваните досега компенсаторни записи и бонове? И ще има ли други възможности за реализацията им освен на фондовата борса?- Размерът им не е ясен. Казвам го съвсем отговорно. И ако се съобщи някаква цифра, грешката може да се окаже плюс-минус 50 процента. Може би звучи малко банално, но ще имаме точните данни, след като се направи единният регистър на компенсаторните инструменти. Засега поне законът не предполага други начини за използването им освен на борсата. Защо се бави влизането на Пирин Турист във владение на закупената от него авиокомпания Хемус еър?- От страна на Агенцията за приватизация няма никакви проблеми. Между акционерите може и да има. Но пък АП има проблеми със Зееви груп и заведеното в Париж дело за неспазване на приватизационния договор по продажбата на авиокомпания Балкан...- Не вярвам, че агенцията ще бъде осъдена да плаща неустойки. Надявам се, че ще осигурим необходимата защита. Ако използваме футболната терминология, делото е стигнало някъде към 15-ата минута. Не мога да не ви попитам и за Инкомс телеком холдинг. Очаквате ли да бъде подадена по-добра оферта от постигнатите преди два месеца 15 млн. лева?- Прекратяването на договора не е волеизявление на изпълнителния съвет на Агенцията, а стана поради неизпълнение на ангажимента на една от страните по него. Сделката обхваща задължението на продавача да джироса акциите и на купувача да ги плати. Американската фирма Си Пи Си не си плати и затова отпадна ангажиментът на АП да й прехвърли книжата. Това е най-нормалното обяснение. Тук изобщо не е ставал дебат дали да се прекрати договорът, или не. Просто не бяха изпълнени някои от клаузите му. Ако отсрещната страна има претенции - няма проблем, нека компетентният съд да отреди кой тълкува правилно законодателството. Виси и Балканкар холдинг. Предвиждате ли нов опит за неговата приватизация?- Надявам се, че ще направим последното усилие Балканкар да намери нов собственик, като моята надежда е той да обезпечи изплащането на всички дългове към кредиторите. Обръщайки се назад обаче, имаме много негативни примери, от които трябва да се поучим - някой купува предприятие за 1 лев, а след това забравя да плаща задълженията. Означава ли това, че е по-добре да се премине през процедура по несъстоятелност?- Въпрос на целесъобразност от гледна точка на принципала - Министерството на икономиката. Балканкар има още мощности, които могат да работят. Разумно ли е да затворим работещите, да речем пет клона, заедно с останалите петнайсет. Логично е да се продадат добрите активи, а останалите да се обявят в несъстоятелност. Но в крайна сметка Балканкар е свръхзадлъжняло предприятие и не можем да извършваме много действия, без да се съобразим с волята на кредиторите. Ситуацията е много деликатна, така че трябва да сме внимателни.Деликатна изглежда ситуацията и около Кремиковци...- Ние заварихме проблема с Кремиковци и се опитваме да го решим по някакъв начин. Не изпълнява ли собственикът на металургичния комбинат Финметалс холдинг ангажиментите си по приватизационния договор?- Проверка бе направена преди няколко месеца. След това я актуализирахме. Имаме конкретни претенции към Финметалс, които са преставени пред надзорния съвет на АП за одобрение и пред Министерството на икономиката за съгласуване. Те касаят неизпълнение на ангажиментите от гледна точка на дължимите инвестиции и на покриването на задължения към държавата. Проблемът е следният - ние установяваме нещо, след което веднага ни се носят документи от купувача, от които излиза, че той е коректен. И се започва една чисто процедурна борба. Аз смятам, че има пропуски по изпълнението на приватизационния договор. Възможно ли е поради тази причина да се стигне до разваляне на сделката?- И какво ще стане в такъв случай - Финметалс ще ни върнат акциите, а ние ще им върнем 1 лев, колкото бе цената на приватизационната сделка. Това би трябвало да е краен вариант. Не мисля, че в момента ще се стигне дотам. Може би ще има някакво споразумение. В крайна сметка Кремиковци дължи много пари на държавата. От друга страна, ръководството на завода експлоатира по неособено коректен начин социалния фактор. Тези шест месеца, откакто работя тук, се нагледах на много неща. Не може за чисто лични интереси да се използват синдикатите и работниците и те да са разменната монета. Все пак държавата защитава интереса на още 8 млн. българи. Така че чий социален интерес е по-висок? Аз не казвам, че този на 10-те хил. души, които работят в Кремиковци е малък. Но те не могат да се извеждат напред, когато една компания не е била достатъчно адекватна при изпълнение на ангажиментите си към държавата. Предприети ли са изобщо някакви действия за развалянето на приватизационни сделки?- Какво би спечелила държавата, ако вземе акции от едно фалирало предприятие? То е оставено от съвестния купувач в такова състояние, че след това няма кой да го купи. Действия за разваляне на сделки не са предприети, но за всички, които не изпълняват ангажиментите си, АП е предявила иск за неустойки. Такива случаи има много. В електронната страница на АП са включени само най-фрапиращите примери. Докъде стигна обсъждането на списъка от 17 предприятия, части от които ще се предложат на фондовата борса?- Все още чакаме становището на всички министри, които са членове на Съвета за икономическа политика. Искрено се надявам проблемът да се реши на следващото заседание на съвета. Дотогава министрите трябва да изпратят писма до Министерството на икономиката. За мен списъкът е достатъчно ясен. Той не противоречи на държавната политика и съм категоричен, че няма да застраши бъдещото участие на стратегически инвеститори във въпросните компании. Имахме доста случаи, при които ако мажоритарният собственик искаше да бъде единствен, просто бе необходимо да изпълни процедурата, предвидена от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, и да удовлетвори останалите акционери. Ние трябва да въведем дисциплината и върховенството на закона като символ-верую. Освен това искаме да направим капиталов пазар, а всичко си има цена.

Facebook logo
Бъдете с нас и във