Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ШАПЪТ РМД ВЗЕ ЗДРАВЕТО И НА ДОБИТЪКА

СИВОТО ИСКЪРСКО ГОВЕДО Е ИЗЧЕЗВАЩ ВИД, СИВИТЕ ПРИВАТИЗАТОРИ - НЕВ навечерието на православния Великден един мирянин от депутатското съсловие имаше двоен повод за празнуване. Бившият аграрен министър и сегашен народен избраник от СДС Венцислав Върбанов отбележи скромен юбилей. Точно преди месец, на 26 март 2003 г., Софийският апелативен съд прекрати наказателното производство срещу Върбанов. Повдигнатите към него обвинения за злоупотреби с парите от фонд Земеделие удариха на камък. Бедата е, че единственият член на кабинета Костов, извадил къръшкия късмет да се изправи пред сляпата Темида, може да има нова среща с правоохранителните органи. Този път по съвсем друга причина - съмнителна приватизационна операция, врътната преди три години и половина в земеделското ведомство. На 9 юни 1999 г. с парафа на Венцислав Върбанов 80% от капитала на Научноизследователския и производствен ветеринарно-медицински институт по имунологии - НИПВМИИ ЕООД - София, стават собственост на РМД-то ВИИ-БИОПРОДУКТ. Така институтът, произвеждащ ваксини, серуми и диагностикуми, благодарение на които повече от 50 години се осъществява контрола върху здравословното състояние на животинския фонд в България, минава в частни ръце. В съответствие с утвърдената у нас практика изпълнителният директор на дружеството купувач и на обявеното за продан предприятие е един и същ. В конкретния случай това е д-р Митко Георгиев Стефанов. Цената на сделката е 760 013 лева. Сумата е направо символична. Тя трудно би могла да покрие реалната пазарна стойност на атрактивните активи, подарени на хората на д-р Стефанов. В списъка на благините влизат: основната производствена площадка на НИПВМИИ ЕООД в столичния квартал Модерно предградие с над 15 монолитни сгради, разположена върху 39 декара, терен на бул. Европа от 18 декара и друг от 108 декара в софийското село Мировяне, скъпо техническо оборудване и пособия за биопроизводство, обори, сеновали, около 30 опитни и серопродуцентни животни, собствена парова централа, автоклавни инсталации, станция за производство на течен азот, лиофилна лаборатория с модерно френско оборудване. Евтиното получаване на цялото това имущество е гарнирано и с традиционните РМД-екстри за купувача ВИИ-БИОПРОДУКТ АД. Плащането по сделката е разсрочено за десет години, като половината от договорената цена се превежда по банков път, а другата се издължава с всички допустими от закона финансови инструменти за участие в приватизацията. На практика това са любимите български компенсаторки. Срещу този бонус купувачът пък поема ангажимента да запази предмета на дейност на института за срок от пет години, в същия срок да не прехвърля другиму собствеността върху придобитите дружествени дялове, да поеме задълженията на дружеството към трети лица, да запази съществуващите там 79 работни места и до края на 2003 г. да разкрие нови четиринайсет. Освен това РМД-то се задължава до края на 2003 г. да инвестира в предприятието не по-малко от 257 хил. лв., да изгради ветеринарна аптека, да реконструира сградния фонд на площадката в с. Мировяне, да я топлофицира и достави за нея ново оборудване.Лошото е, че пакетът от хубави обещания остава само на хартия. Това поне се разбра по време на регулярния парламентарен контрол, проведен на 13 декември миналата година. Във фаталния петъчен ден от трибуната на Народното събрание се чу, че посредник по сделката бил бившият депутат от СДС, ветеринарният доктор от Враца Красимир Божидаров Каменов. Обявено бе, че неговата съпруга Давидка Йорданова Каменова била в директорския борд на РМД-то ВИИ-БИОПРОДУКТ и държала почти една трета от акциите му. Изпълнителният директор на дружеството пък - споменатият вече д-р Митко Стефанов, бе обвинен, че веднага след сключване на сделката започнал да източва института по имунологии. Закупените на ниска цена негови активи се разпродавали по пазарни цени. След солиден ремонт, извършен за сметка на института, д-р Стефанов продал на бъдещата си съпруга сградата, която, според приватизационния договор, е трябвало да се превърне в аптека за биопродукти. Срещу компенсаторни записи били изтъргувани около 15 дка от институтския двор в кв. Модерно предградие и с така придобитите платежни средства РМД-то издължило половината от цената по сделката. В края на 2000 г. на институтския терен била изградена газостанция на Кълвача -газ.Дейността на института била напълно замряла и от 2001 г. там работели само петнайсетина души.В качеството си на икономически министър и вицепремиер, отговарящ за приватизацията и следприватизационния контрол, Николай Василев не успя да хвърли повече светлина върху тъмните процеси в НИПВМИИ. Защото към датата на въпросния ден за парламентарен контрол - 13 декември 2002 г., приватизационният архив на аграрното министерство все още не е предаден на Агенцията за следприватизационен контрол. Както научи в. БАНКЕРЪ обаче, нейният изпълнителен директор Аксиния Славчева е изпратила още на 20 ноември 2002 г. официално искане до земеделския министър Мехмед Дикме да й бъде предоставена информация за тази сделка. От обстойния отговор на Дикме, предаден на Славчева на 2 декември 2002 г., стават ясни няколко съществени момента. На първо място, че година и половина след сделката (сключена на 9 юни 1999 г.), на 28 ноември 2000 г., към основния приватизационен договор е подписано допълнително споразумение. С анекса, получил благословията на синдикалната организация към КНСБ в НИПВМИИ, е отпаднал ангажиментът на неговия купувач ВИИ-БИОПРОДУКТ да поддържа определен брой работни места в дружеството и да разкрива нови. Както се казва - хвала на такива сговорчиви синдикалисти. Според информацията на аграрното ведомство, купувачът на ветеринарния институт е направо отличник по отношение на инвестиционните си ангажименти. За 1999 г. вложенията в института възлизат на 47 971 лв., при договорени за годината 25 хил. лева. През 2000 г. инвестициите са в размер на 55 702 лв., при договорени 50 хил. лв., а за 2001 г. направените инвестиции са изчислени на 64 591 лв., при задължение по договор - 43 хил. лева.По отношение на финансово-икономическото състояние на дружеството е посочено, че спрямо 1999 г. през 2001 г. задълженията му са се увеличили двойно - от 131 хил. на 279 хил. лв., а нетните приходи от продажби са се занижили от 1122 хил. на 744 хил. лева. Все пак институт е приключил финансовата 2001 г. с печалба от 1000 лева.Що се отнася до съпругата на бившия депутат Красимир Каменов - Давидка Каменова, в справката на министър Дикме се казва, че тя никога не е била вписвана в акционерната книга на РМД-то ВИИ-БИОПРОДУКТ. Индиректно това пояснение иде да рече, че ексдепутатът от СДС няма никакво отношение към сделката по продажбата на единствения у нас Научноизследователски и производствен ветеринарномедицински институт по имунологии. Ако навремето неговите ваксини, серуми и диагностикуми се изнасяха за Италия, Германия, Норвегия и страните от арабския свят, днес България внася същите биопрепарати, и то на на твърде високи цени. Едва ли за тази нелицеприятна ситуация има някаква вина споменатият бивш син народен избраник Красимир Божидаров Каменов, който бе набеден, че е ударил рамо на сделката заради бизнесинтересите на жена си. По-важното е, че от 28 ноември 2001 г. самият той е в управителните органи на ВИИ-БИОПРОДУКТ. Това поне е видно от наличната фирмена информация в компютърната база данни Делфи. Интересното е дали аграрният министър Мехмед Дикме си е дал труда да надникне там. Любопитно е също дали преди да сложи подписа си, той е чел внимателно справката, която по всяка вероятност му е подготвил някой експерт от ведомството, хранещ топли чувства към предшественика на Дикме - Венцислав Върбанов. Все пак в края на информацията, изпратена на шефката на Агенцията за следприватизационен контрол Аксиния Славчева, е отбелязано, че:Във връзка с публикации в пресата, с отправени обвинения към бившия министър на земеделието и горите Венцислав Върбанов, за нарушения при приватизацията на НИПВМИИ ЕООД, както и за извършени от управителя Митко Стефанов разпоредителни сделки с активи след приватизацията, с постановление на Върховна касационна прокуратура е образувана и възложена на сектор Икономическа полиция при ДНСП предварителна проверка. Министерството на земеделието и горите е предоставило документи по приватизацията на НИПВМИИ и на НСБОП.В писмо на Върховна касационна прокуратура, с което в. БАНКЕРЪ разполага, се уточнява, че заради нечестивите събития в този институт са образувани няколко преписки. Първата е от 1999 г. и е образувана по материали на Столичното управление Държавен финансов контрол от извършена ревизия. Втората е от 2000 г. и е образувана по жалба на колектива на РМД-то ВИИ-БИОПРОДУКТ. Обект на тези проверки е директорът на двете дружества - д-р Митко Георгиев Стефанов. През 2002 г. Софийската градска прокуратура е образувала и друго предварително производство срещу ветеринарния доктор - за присвояване в особено големи размери и представляващо особено тежък случай - престъпление по чл.203 от Наказателния кодекс. Разследването е възложено на Столичната следствена служба.През тази седмица Агенцията за следприватизационен контрол бе така любезна да предостави на в. БАНКЕРЪ информация за приватизационната сделка НИПВМИИ. Като оставим настрана факта, че в нея дословно се повтарят данните от справката на министър Мехмед Дикме, прави впечатление, че за купувача на института - ВИИ-БИОПРОДУКТ, следприватизационните контрольори не са начислявали никакви неустойки за нарушение на приватизационния договор. Сега, когато вече е повече от ясно, че РМД-то на д-р Стефанов се е разпореждало с активите на института непосредствено след неговата приватизация, остава да видим дали ще наложи някакви санкции по случая новото следприватизационно ведомство, оглавявано от Аксиния Славчева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във