Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

СГЪСТЯВАТ СЧЕТОВОДНАТА ЦЕДКА В САЩ

Щатските компании ще трябва да запишат над 100 млрд. щ. долара дългове в счетоводните си книги след промяната на правилата за осчетоводяване на т. нар. синтетични лизингови сделки. Фирмите по правило ги използват за финансиране на различни обекти - от сгради за централни офиси до търговски магазини, като същевременно тези кредити не фигурират в балансите им. Над две хиляди компании в САЩ, включително Майкрософт, АОЛ Тайм Уорнър и Сиско Систъмс използват тези операции, за да укриват заеми, предназначени за придобиване на недвижима собственост. При договорите за синтетичен лизинг има три страни. Дадена компания иска кредит от финансова институция. Двете учредяват целево ново дружество. То взема пари назаем за строеж на нова или за закупуване на съществуваща сграда за компанията. По документи новосъздаденото юридическо лице е собственик на постройката и я отдава на лизинг на компанията - обикновено за срок от три до седем години с възможност за подновяване на договора. Подобна схема на лизинг може да се използва в някои случаи и за закупуване на съоръжения. Докато тече срока на лизинговата сделка компанията има право да приспада плащаните лихви и амортизацията на собствеността от данъчната си основа. За счетоводни цели обаче тя я третира като стандартен оперативен лизинг и отразява имота, респ. кредита извън баланса си. Това пък автоматично намалява разходите и увеличава доходността от акциите й, което е чиста проба заблуда на акционерите и на желаещите да инвестират в нейни книжа. Синтетичните лизингови операции, с които се финансира придобиването на недвижими имоти или покупка на съоръжения, са много популярни през последните пет години в САЩ. В създадените за подобни нужди целеви дружества е затворен корпоративен дълг за над 100 млрд. щ. долара. Изобретатели на сделката са банките, а счетоводителите направо си затварят очите при прилагането й. Подобно укриване на задължения създава най-много проблеми (и съответно нанася най-голяма вреда), когато цените на придобитата собственост падат. С изтичане на срока на договора компанията или трябва да го поднови, или да запише имота в баланса си по текущата му пазарна стойност и да признае останалата част от дълга. Новите счетоводни правила за синтетичния лизинг се подготвят от Съвета за финансови счетоводни стандарти - частна структура, която определя общоприетите счетоводни стандарти, използвани от щатските корпорации. Те ще бъдат публикувани за обсъждане от бизнессредите през март и до юни трябва да влязат в сила. Съветът ще съсредоточи усилията си върху два основни въпроса: кой контролира целевата структура и кой извлича полза от съществуването й? Ако компанията спонсор е собственик на това юридическо лице и ще използва имота за реализиране на печалби, то задължително трябва да фигурира във финансовите й отчети.

Facebook logo
Бъдете с нас и във