Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Сградите в режим на етажна собственост сами ще определят водопотреблението

Предложените промени в наредбата за изразходваното количество вода за общо потребление в сграда в режим на етажна собственост предвиждат то да се разпределя поравно за всеки водоснабден обект, когато всички потребители са с осигурени метрологично годни водомери и осигуряват периодично достъп. Това съобщи от трибуната на Народното събрание регионалното развитие Петя Аврамова.

При участието си в редовния парламентарен контрол тя обясни, че това е много по-справедлив модел от предишния начин на отчитане, поради факта че както привилегиите, така и отговорността е разпределена поравно между всички потребители на услугата, а не само към изрядните и тези, които реално отчитат показатели за изразходвана вода. Министърът каза още, че с промените се предоставя и възможност на етажната собственост, чрез решение на общото събрание, да бъде независима и сама да определя спецификата на водопотреблението в сградата си и в съответствие с нея да управлява разпределението на вода между отделните потребители по принцип, който смятат за подходящ – въз основа на притежавани идеални части, на брой жители или пропорционално на индивидуалното потребление.

И към момента ВиК операторите имат практика, по искане на потребителите, в случаи на установени разлики между отчета на общия водомер и сбора от индивидуалните водомери, която е по-голяма от определения размер в Наредбата, да участват в комисии за определяне на причините за тях. При възникнал технически или експлоатационен проблем в сградната ВиК инсталация, която е собственост на потребителите, както и при кражба на вода от вътрешната инсталация, отговорност по предприемане на действия за установяването й имат самите потребители, а операторът може само да участва при констатирането й в качеството на специализирано лице, което има експертизата да съдейства и да посочи възможните причини, каза министърът.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във