Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Сградите трябва да са с технически паспорт до края на 2022 година

Декември 2022 година е крайният срок, в който сградите в страната трябва да имат изготвени технически паспорти и няма да има удължаване. Това заяви по БНР заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Йовев. Ако след изтичането на крайния срок дадена сграда няма изготвен такъв паспорт, кметът на общината ще възложи изготвянето му, а собствениците ще трябва да заплатят процедурата. Това ще става по два начина -  за направения разход ще се изготви изпълнителен лист за събиране на вземането или с  доброволно споразумяване със собствениците на сградите.

Техническият паспорт е абсолютно необходим за експлоатацията на всяка една сграда, отбеляза заместник-министър Йовев. Той обобщава информацията за изграждането ѝ, за въвеждането ѝ в експлоатация и за всички елементи от нейните технически характеристики – елементи на строежа, конструктивна устойчивост, пожарна безопасност и други, които биха били полезни в следващите години при ремонти и други промени по сградите. С този документ се установява устойчивостта на сградите и съоръженията и безопасността на обитаване и ползване на строежите, както и съответствието на характеристиките им с изискванията на действащите нормативни актове и необходимите мерки за тяхното подобряване.

Законът изисква технически паспорт да се съставя за новите строежи от 2007 година насам, както и след реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуващ строеж. Все още е много нисък процентът изготвените технически паспорти на съществуващите жилищни сгради, изградени преди 2007-а.

Он Министерството на регионалното развитие и благоустройството имали готовност за  съдействие за набавяне на информация за сградите – държавна собственост, а документацията за жилищните сгради трябва да бъде потърсена в общините, където се съхранява, обяснява инж. Йовев. 

За всички въпроси и уточнения по детайлите на процеса на паспортизация  на сградите МРРБ планира да направи разяснителна кампания.

Facebook logo
Бъдете с нас и във