Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Септември даде тласък на строителството

През септември строителната продукция у нас отбелязва отново ръст след двата поредни месеца - юли и август, когато имаше спад, изчисляват от Националния статистически институт (НСИ). По предварителни данни  тя е с 1.5% над равнището от август. Добрите условия за работа и многото налети пари в сектора (по специално в строителството на инфраструктура) дават резултат. Но принос за ръст имат и гражданското/инженерното строителство и сградното строителство. 

Все още обаче секторът изостава, ако направим сравнение със същия месец на 2019-а - минус 1.7 процента. Причината за забавянето е сградното строителство. 

Тези месечни индекси показват краткосрочните изменения на строителната продукция между два сравнявани периода. Тази информация може да се използва за анализ на текущото състояние на строителството в страната, както и за краткосрочни прогнози за бъдещото му развитие. 

През деветия месец бизнес климатът в строителството се е влошил в резултат на по-неблагоприятните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. По тяхно мнение има намаление на получените нови поръчки през последния месец, което е съпроводено и с влошени очаквания за строителната активност през следващите три месеца. Най-сериозните затруднения за дейността продължават да са несигурната икономическа среда, недостигът на работна сила и конкуренцията в бранша, въпреки че през последния месец се отчита намаление на отрицателното им влияние. По отношение на продажните цени в строителството по-голяма част от мениджърите очакват те да запазят своето равнище през следващите три месеца.

Продукцията от сградното строителство повишава с по-малък процент през септември - той е 1.1%, след отчетения спад през август и юли. Явно ръстовете през май и юни успяват да неутрализират спадовете, които видяхме в този сегмент от пазара през март. 

При гражданското/инженерното строителство също има ръст през септември, но той е с 2%, и то след четирите успешни предходни месеци - май, юни, юли и август. Осигуреното  финансиране и форсирането на сроковете за изпълнение по някои инфраструстурни обекти, въпреки съществуващите все още ограничителни мерки заради коронавируса, дават възможност за по-активна работа.   

На годишна база понижението на календарно изгладения индекс на строителната продукция през септември 2020 г. се определя от отрицателния темп при сградното строителство, където намалението е с 5.8%, докато при гражданското/инженерното строителство за втори пореден месец е регистрирано повишение - този път с 4.1 на сто.

 

Подобрени оценки на предприемачите

През октомври съставният показател „бизнес климат в строителството“ се покачва с 0.6 пункта, което се дължи на подобрените оценки на строителните предприемачи за сегашното бизнес състояние на предприятията. Строителната активност се оценява като леко повишена, а и очакванията им за дейността през следващите три месеца са благоприятни. През последния месец анкетата отчита и намаление на броя на клиентите със закъснения в плащанията.

Несигурната икономическа среда остава основната пречка за развитието на бизнеса, следвана от недостига на работна сила и конкуренцията в бранша. Относно продажните цени строителните предприемачи предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца.

Facebook logo
Бъдете с нас и във