Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

СЕЛСКИЯТ ТУРИЗЪМ НА ФОКУС ОТ ЮЛИ

Малко хора са наясно какво точно означава селски туризъм. Интерес към него обаче не липсва, вероятно защото от юли тази година аграрното ведомство открива схеми, които ще налеят в селски туризъм много пари от еврофондовете. По програмата за развитие на селските райони са предвидени общо 877.6 млн. евро за периода 2007-2013 година. Със 140 млн. от тях регистрираните земеделски производители ще могат да разширят дейността си чрез кандидатстване за строеж и ремонт на сгради, което да създаде туристически продукти и услуги. Подкрепят се и предложения за изграждане на помещения и създаване на условия за настаняване в зони на открито. Средства ще се предоставят и за закупуване на животни за неземеделска дейност, както и за покриване на разходи по хонорари на инженери, архитекти и други изследвания, подпомагащи проекта.
Още 31 млн. евро ще са за Насърчаване на туристическите дейности. По тази линия също ще може да се кандидатства от юли, но основни получатели ще са общините и неправителствените организации. Парите ще се използват за подобряване на туристическата инфраструктура и развитие и маркетинг на туристически услуги в селски общини, заинтересовани да развият туристическия си потенциал чрез по-мащабни и новаторски строителни дейности. Възможни са субсидии за изграждане и ремонт на информационни и посетителски центрове, които представят местното природно и културно наследство, пътепоказатели на туристическите места, заслони и съоръжения за безопасност.
При агротуризма се отсяда в селска среда (къща или устроен в близост къмпинг), гостите има близък контакт с домакините и достъп до стопанството. Те могат да се включат във всекидневието на домакинството: беритба на плодове и зеленчуци, билки, приготвяне на традиционни ястия, включване в обичаите и празниците на района, наблюдение или обучение в местните занаяти, фолклорни и земеделски традиции... Тези дейности обикновено се допълват с пешеходни преходи, езда, посещения на манастири, музеи и т.н.
За съжаление у нас липсва статистика, която да отчита реалния дял на селския туризъм. Съдейки по данните на агенцията за маркетингови изследвания Ноема, чужденците силно се интересуват от подобни възможности в България. Анализът на агенцията показва, че към селата са се насочили 9.5% от чуждестранните граждани, посетили страната. Все по-голям интерес има и към културния туризъм, като 17.6% от чужденците изтъкват, че са дошли с тази цел, а 4.2%, че са прекарали почивката си като екотуристи.
Пари за селски туризъм се предоставяха и по линия на предприсъединителната програма САПАРД с намерението да се разнообразят икономическите дейности в селските райони и да се създадат допълнителни доходи за населението. Приоритетно трябваше да се финансират проекти в изостанали региони, такива с туристически потенциал и общини с преобладаващи горски поземлени ресурси. България подписа първото споразумение САПАРД още през 2001 г. и така изпревари голяма част от десетте държави, които се присъединиха към Европейския съюз през 2004-а. Размотаване и злоупотреби обаче насочиха част от средствата не към изостаналите селски райони, а към строежите на хотели по морето. От Българската асоциация за алтернативен туризъм предупреждаваха неколкократно, че около една трета от одобрените от агенция САПАРД пари по 103 проекта за селски туризъм отиват в утвърдените курорти като Несебър, Созопол, Приморско, Поморие, Банско и др. Има случаи на одобрени проекти дори в комплексите Слънчев бряг и Боровец. Общата сума на договорените средства тогава надхвърляше 49.685 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във