Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Селската програма "зацикли"

S 250 016e7cf0 1464 4892 8e86 b57968933424

Не й върви на Програмата за развитие на селските райони. В стремежа си да бъдат избегнати съпровождащите я скандали от последните години чиновниците от Министерството на земеделието пипат доста предпазливо. Може би това е  причината за втори път през тази година да  бъде отложен приемът на проекти по нея. Заради "умуването" над  превантивните мерки, които да ограничат "целевото" насочване на европейските пари, се получиха сериозни закъснения при разпределянето им. За отделни мерки забавянето  надхвърли година и се наложи някои от тях да останат за 2018 година.

Официалната информация от земеделското ведомство е, че причината за изместването на приема е "кардинална реформа" по линия на прилагането на програмата, за да бъде  въведено  електронно подаване и обработка на проекти чрез системата ИСУН, която отдавна действа за останалите европейски програми.

Така или иначе, общият финансов ресурс, който е осигурен от европейските фондове и от националния бюджет, ще остане за догодина в размер на над 310 млн. евро. Още в първите месеци на годината служебното правителство публикува график за подаване на проекти по Програмата за развитие на селските райони, но приемането на документи така и не започна. Посочените срокове в него  се забавиха заради изборите, а и после, докато беше сформиран третият кабинет на Бойко Борисов. Под ръководството на новия министър на земеделието Румен Порожанов приемът по повечето от схемите бе  отложен за есента. Очевидно обаче и той ще остане за по-късно. Това става ясно от  новия график, според  който приемът  на проекти ще започне по-късно през тази година. А някои от схемите се пренасочват за догодина.

Първоначално приемането на проектите по едни от най-атрактивните мерки  "Създаване на стопанства за млади фермери" и "Инвестиции в преработка", чиито бюджети са съответно  41 млн. евро и 100 млн. евро, трябваше да започне  през септември. Но според новите графици това се очаква да стане през ноември.

С повече от  месец закъснява и приемът по трите схеми, насочени към горския бизнес - предотвратяване на щети от природни бедствия, възстановяване на щети от природни бедствия и инвестиции в лесовъдство. Компаниите от горския сектор, за които те представляват интерес, ще могат да разчитат на общо финансиране за над 21 млн. евро.

Схемата за развитие на неземеделски бизнес в селата, към която имаше сериозен интерес през миналия програмен период, и приемът по нея трябваше да започне в края на тази година, пък ще се реализира едва през пролетта на следващата. При отварянето й през април чрез нея ще бъде разпределен бюджет от 100 млн. евро.

Още две схеми, свързани с местните инициативни групи в селските райони, които първоначално също трябваше да бъдат отворени за кандидатстване през тази есен, също са прехвърлени за 2018 година. Например схемата "Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местните инициативни групи" с планиран бюджет от 6.5 млн. евро ще бъде отворена през февруари, а новата за този програмен период - "Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ" , чийто бюджет е  близо 10 млн. евро, отива за реализация през  май.

Закъсняват и  схемите за инвестиции в широколентов интернет и възстановяване на културно и природно наследство, чийто бюджет е 45 млн. евро. Според новите графици те ще трябва да бъдат отворени през март. При тях кандидати са Агенцията за електронно управление и общините.

На този етап това отлагане не би трябвало да създаде рискове за усвояването на предвидените евросредства, така че не става дума за крайни състояния,  но в същото време  нека не забравяме, че до края на  2018-а страната трябва да е усвоила 698 млн. евро от програмата. Тази  сума е заложена като т.нар. междинна цел. Ако подобно разтакаване се повтори още един път, съвсем реална ще изглежда опасността  България  да загуби средствата от т.нар. резерв по програмата. А все пак става дума за общо 140 млн. евро.

Както и да се оценява ставащото, по официалните  данни  на  Министерството на земеделието към октомври изплатените пари по програмата са 405.6 млн. евро, а договорената сума - 827.5 млн. евро. Общият бюджет на програмата за развитие на селските райони до 2020-а е 2.9 млрд. евро: сумата - далеч не е за пренебрегване.

Facebook logo
Бъдете с нас и във