Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

СЕДЕМТЕ ПАРТНЬОРСКИ ГРЯХА

1. Неуспелият кандидат-купувач за Булгартабак - Тъбако кепитъл партнърс, не е предоставил неотменяема и безусловна гаранция в размер на 30 млн. евро в полза на Агенцията за следприватизационен контрол, която да служи като обезпечение за изпълнението на евентуалния бъдещ приватизационен договор. Представеният от кандидата (на 29 март) документ не отговаря на очакванията, призна на 31 март Николай Василев.2. Тъбако кепитъл партнърс не е гарантирал, че собствеността върху акциите на Булгартабак няма да бъде прехвърляна през следващите пет години. 3. Предпочетеният до 31 март кандидат за тютюневия холдинг е искал универсално разрешение от Агенцията за следприватизационен контрол да залага акциите на дъщерните дружества и тези на Булгартабак през следващите пет години, въпреки забраната за това в клаузите на приватизационния договор.4. Преди да бъде отхвърлен, Тъбако кепитъл партнърс е поискал също 90-дневен срок, в който може да се коригира, в случай че не изпълни някой от ангажиментите по евентуалния бъдещ договор (инвестиции, работни места и т.н.). 5. При преговорите с ексклузивния купувач не е било спазено изискването изкупуването на тютюн да не бъде поставяно под условия. Неуспелият кандидат е настоял в случай на издаване на нови лицензи за производство на цигари те да бъдат обвързани с част от квотата за изкупуване на тютюна. 6. Не е било постигнато съгласие и за условията по доверителната сметка, в която трябваше да бъдат блокирани 20% от сумата по сделката. 7. Преди провала на сделката за Булгартабак холдинг е било предложено акциите на Тъбако кепитъл партнърс да се изкупят от фонд със същото име, регистриран в Люксембург. В този фонд обаче е имало и други акционери освен структурите на Дойче Банк.

Facebook logo
Бъдете с нас и във