Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Седем месеца поред расте износът и вносът на България с ЕС

От декември насам износът на стоки от България за ЕС на годишна база расте, естествено с различен вълнообразен темп.

През юни тази година експортът за общността – най-големият търговски партньор на нашата страна, нараства с 28.4% спрямо същия месец на миналата година.

През периода януари - юни

износът на стоки от България за ЕС се увеличава,

но само с  24.4% на годишна база и е в размер на 21.43 млрд. лева, изчисляват от НСИ. Няма промяна в групата на основните ни търговски партньори - това са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия. Всички те формират 70.2% от експорта за държавите - членки на Евросъюза.
С всяка една от тези страни има ръст и при износа, и при вноса. А активността на българските фирми води до това, че имаме и положително търговско салдо с тях.

Германия остава най-големият ни търговски партньор в ЕС. Експортът ни расте с 20.7% до 5.15 млрд. лева. Вносът пък е за 4.43 млрд. лв. и е нараснал с 27.7% на годишна база. Тази активност формира стокообмен за 9.59 млрд. лева, като и положителното търговско салдо с Германия е най-високото сред основните ни търговски партньори.

Румъния остава вторият по големина български партньор в общността, като износът ни е скочил с 30.9 процента. Прави впечатление и това, че експортът за Италия показва най-голямо нарастване - с 38.8 на сто. Но всички помним, че тази страна бе сред най-засегнатите от пандемията и противоепидемичните мерки почти затвориха Италия за дълъг период от време, което се отрази силно и върху производството и бизнеса.

Седем месеца поред

расте и вносът на стоки в България от ЕС

отново с вълнообразен темп. През юни тази година импортът ни от държавите  членки на общността нараства с 26.1% спрямо същия месец на 2020-а.

Между януари и юни тази година вносът също се увеличава, но с 25.1% на годишна база и е на стойност 21.60 млрд. лева (по цени CIF). Най-голям е обем на стоките, които сме внесли от Германия, Румъния, Италия, Гърция, Нидерландия и Унгария.

С всички тези страни отбелязваме и нарастване на импорта от началото на годината. Най-голямо е увеличението на вноса от Белгия - цели 39.6%, но все пак като сотйност е двойно по-нисък спрямо износа, които правят българските фирми към тази страна.

 

Външнотърговското салдо

(износ FOB - внос CIF) на България с ЕС през периода  между януари и юни е отрицателно и е на стойност 175.3 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във