Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Сечите в земеделските земи отново се връщат в сивия сектор

"Като се обърне колата, пътища много!" Тази стара максима продължава да олицетворява управлението на държавата. Темата с незаконната сеч уж е на дневен ред от 60-70 години, но на хоризонта все още не се очертава окончателно решение. За пореден път проблемът разбуни духовете около наводнените села в Карловско, но за пореден път влязохме в друга любима стара максима - "Всяко чудо за три дни".

Рецептата за незабележимото, но необратимо отиване от едната крайност в другата, е също толкова старо и изпитано, колкото двете поговорки: в началото е словото, а в края - бърборенето.

Непосредствено след отичането на "голямата вода", прословутите компетентни органи обещаха да извършат всички видове проверки, да анализират евентуалните причини за наводненията и да санкционират виновниците. 

Две седмици и половина по-късно, публичното пространство бе окупирано от всякакви видове експерти, които дълго и напоително обясняваха

как трябва да се управляват горите,

каква е работата на лесовъдите, какво е то горски стражар и защо трябва да има почва у нас, какво означава санитарна и отгледна сеч, какви щети нанасят "дървените" бракониери върху околната среда и т.н.. 

След още няколко дни от Изпълнителната агенция по горите призоваха гражданите да бъдат активни и при наличие на съмнения за нерегламентирани действия с дървесина и горски продукти, незабавно да подават сигнали. Прекрасно, но... с две наум за ефективността и крайните резултати.

Едното "наум" е очевидно - по данни на самата агенция, от началото на август до предпоследната седмица на септември служителите в регионалните дирекции са реагирали на над 1500 сигнала за бракониерска сеч, съхраняване на законна и незаконна дървесина, за горски пожари. Ами ако сигналите бяха два-три пъти повече? В изпълнителната агенция и регионалните дирекции какво - 10 000 души ли работят, че да са в състояние да покрият, обработят и анализират всички зулуми?

Второто "наум" звучи малко по-бамбашка: ролята на гражданското общество

в битката за опазването на горите

е незаменима и по този въпрос спор няма. В същото време обаче службите, призвани да осъществяват контрола върху незаконната сеч, освен от хроничен кадрови недоимък, много често "боледуват" и заради неадекватните (меко казано) реакции на всеки новопроизведен управник, решил да вкара земеделието и горите в правия път.

Анализът на бившия заместник-министър на екологията и дългогодишен природозащитник Тома Белев от преди няколко дни разкрива не само нерешените сериозни проблеми в сектора, но и директно обвинява в „неадекватност“ служебният кабинет, чиито действия - според Белев - водели до нарушаване на екологичното законодателство при сечите в горите.

Тома Белев съобщава, че на 12 септември служебният министър на околната среда и водите Росица Карамфилова

е отменила указанията, свързани с ползването на дървесина от горите в земеделските земи,

издадени по времето на управлението на "Кабинета Петков", което неминуемо развързва ръцете на печалбарите.

Логиката на природозащитника е непоклатима: горските насаждения в земеделски земи отдавна са източник на лесни печалби, защото разрешенията за дърводобив се дават от кмета на населеното място или от общинската администрация. На практика този вид разрешения са лист хартия, в който е посочено, че собственикът на даден земеделски имот има право да сече, но няма определено количество или определен срок на сечта.

Като се има в предвид фактът, че горите в земеделски земи по официални данни са 320 000 хектара (или както природозащитникът ги онагледява - колкото две Странджа планини), официално регистрираният дърводобив е около 300 000-350 000 куб. метра дървесина, което в пари е...

ужасно изкушаващ бизнес на стойност... поне 100 млн. лева.

Според еко организациите обаче, сумата е много по-голяма, тъй като тази дървесина се добива близко до населените места и за транспортирането й много рядко някой издава превозен билет. 

Каква е тогава логиката указанието, което според Белев е въвеждало ред в това ползване и е прилагало едно решение на Съда на Европейския съюз по преюдициален въпрос, касаещ спор в Австрия по прилагането на директивата за Оценка за въздействие на околната среда, да бъде отменено? Още повече, че в него изрично е било посочено, че сечи, които касаят залесени територии над 1 дка (т.е. гора по смисъла на Закона за горите), подлежат на процедура по ОВОС?

Любопитно е да се анализира факта, че още след издаване на указанието през април месец 2022 г., множество дърводобивни фирми от Родопите и Стара планина са започнали усилена кампания за неговата отмяна. На повечето от тях този документ далеч не е допаднал, тъй като е въвеждал ред, дисциплина и прозрачност на тема... кой, къде и колко дървесина добива. Така всяка местна общественост е имала възможност да бъде информирана какво се върши с тези - най-често общински - гори.

Очевидно лобито на дърводобивниците е успяло да пробие при настоящият служебен министър. А резултатът е ясен: отмяната на указанието връща 

дърводобива в земеделските земи обратно в сивия сектор,

твърди Белев.

Природозащитниците се опасяват, че съдбата на указанието за сечите в земеделски земи вероятно ще последва и друго указание опитващо се да въведе ред и да приложи Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) при санитарните сечи провеждани не по горско стопански план, а по предписани на лесозащитните станции или регионални дирекции по горите.

Според анализа им, през 2021 г. Лесозащитните станции и регионалните дирекции по горите са издали предписания за отсичане на 380 000 куб.м. дървесина. За санитарните и принудителни сечи по предписание също до момента не се провеждат процедури по екологичното законодателство. В тази връзка  Белев напомня, че през тази година Съдът на Европейския Съюз е осъдил Словакия (по дело С-661/20)  за точно това нарушение.

Тъкмо тази присъда е "накарала" предишното ръководството на МОСВ да вземе съответните мерки и през месец юли да издаде издало указание, в което изрично се изисква санитарните и принудителни сечи по предписание да подлежат на оценка за съвместимост с целите на Натура 2000, както всички останали сечи в горите.

А спретнатите набързо

аргументи за отмяна на това указание са повече от смехотворни.

Служебният екоминистър - Росица Карамфилова, по настояване на служебния  министър на земеделието Явор Гечев е наредила отпадне и това указание, тъй като агроначалникът успял да я убеди, че според него предписанията на Лесозащитни станции и Районните дирекции на горите не били с планове, програми или проекти по смисъла на Закона за биологичното разнообразие , а пък в и в ековедомството не били убедени, че разпоредбите в Словакия са същите като разпоредбите в България?

След всичко казано дотук, е редно да зададем и въпроса дали  и кой ще носи отговорността, ако тези „разсъждения“ да двамата министри  и опасността от преминаването на добива на 350 000-400 000 куб. м. дървесина в сивия сектор без да подлежи на задължителната процедура по Закона за биологичното разнообразие, се окажат несъстоятелни пред европейския съд и страната ни отново бъде санкционирана?

Facebook logo
Бъдете с нас и във