Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Сделките с търговски площи преобладават на пазара на имоти

Инвестиционният пазар на имоти през първото полугодие е на обща стойност от почти 67 млн. евро. Този обем е по-висок от резултатите, постигнати през шестмесечието на 2021 г., но остава по-нисък от нивата, достигани преди пандемията. Числата са от доклад на Colliers за инвестиционните сделки на имотния пазар. Основната част от общия обем трансакции се дължи на сделки с търговски площи, които са с дял от 41% от пазара. След тях са покупко-продажбите на индустриални и логистични площи (с дял от 23%), офис площите (с 14%), площите със смесено предназначение (с 13%) и парцели за строеж (с 9%). Наблюдава се известно подобряване на ликвидността на търговските площи - тенденция, която очакваме да се запази и в следващите месеци, отбелязват експертите.

Местните инвеститори продължават да са трайно активни на българския пазар, подчертават от Colliers. Сделките с имоти, генериращи доход, са със значително по-голям дял (67%) от този на активите, които са закупени за собствено ползване (24%), и спекулативните имоти (9%). Поради свития общ обем, имотите с доход регистрират необичайно високи стойности.

Нивата на възвръщаемост остават стабилни и запазват стойностите си от края на 2021 г., а именно за офиси и търговски площи - 7.75%, а за индустриални и логистични площи - 8.5 процента.

Прогнози

През втората половина на 2022 г. на инвестиционния пазар се очаква да се приключат по-големи сделки и обемите да се повишат до традиционните за българския пазар средногодишни нива. Това покачване се очаква да бъде свързано и с по-голям дял на чуждестранните инвестиции. Прогнозира се успокояване на пазара, а в краткосрочен план и леко покачване на нивата на възвръщаемост, като следствие от корекцията на ФЕД и Европейската централна банка в лихвените проценти.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във