Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Сделки се сключват, компании растат въпреки COVID-19

У нас слънчогледовото олио се предлага от много на брой предприятия, преобладаващо малки и средни.

Даже в кризата могат да се  открият  възможности за развитие  и  докато едни  анализират, някои компании вече са готови с планове за разширение или за поглъщане на конкуренти. Това се прояви  и в сектора на сливания и вливания у нас,  активен и през месеците, откакто  върлува пандемията от коронавирус. 

И  Комисията за защита на конкуренцията  няма време за почивка. Освен текущите препирни между фирмите заради  нелоялна конкуренция, имитации и други от този род, само в рамките на август три големи сделки получиха одобрението на регулатора. 

"Меджик Флейм" купува производителя на олио "Клас олио"

Комисията за защита на конкуренцията разреши на търговеца със зърно и доставчик на белени слънчогледови ядки "Меджик Флейм" ЕООД да придобие самостоятелен контрол върху производителя на слънчогледово олио "Клас олио" АД - Добрич и дружеството "Кабакум Груп - Импорт Експорт" ЕООД - Добрич. През него  осъществява износа на продукцията си "Клас олио". И двете фирми са собственост на Мерт Йълмаз. "Клас олио" е сред най-големите преработватели в страната. Базата на фирмата е в Добруджа -  в с. Карапелит, област Добрич. 

"Меджик Флейм" ЕООД е с регистрация в София, а негов собственик и управител е Едуард Багдасарян.

Купувачът ще придобие 100% от капитала на "Клас Олио" АД и 100% от дяловете на "Кабакум Груп - Импорт Експорт" ЕООД . Едно от условията за приключването на сделката бе именно получаването на разрешение от регулатора  за концентрация.  А предприятията са задължени да уведомят предварително комисията за намерението си да осъществяват концентрация, когато сумата от общите им обороти на територията на страната за предходната финансова година надхвърля 25 млн. лева.

Според уведомлението основната цел на сделката е диверсификация на продуктовото портфолио на "Меджик Флейм" ЕООД и търсенето на синергии - икономии от мащаба и обхвата на общите дейности  за двете допълващи се производства.  Концентрацията пък ще позволи на обединената група да постигне оптимизация на разходите в производството и дистрибуцията, продажбите и предлагането, както и на общите и административни разходи, отбелязва купувачът.

Налице ограничено хоризонтално припокриване на пазара на производство и продажба на екобрикети, тъй като тази дейност не е основна за нито едно от предприятията, констатира регулаторът. Концентрацията също така води и до незначителни вертикални ефекти заради   факта, че натрошеното слънчогледово семе/чипс, което "Меджик Флейм" ЕООД получава като технологичен отпадъчен продукт при производството на белен слънчоглед, се изкупува от "Клас Олио" АД за производството на слънчогледово олио. И двете фирми са активни при изкупуване на слънчогледови семена, тъй като слънчогледът е необходима суровина на "Клас Олио" АД за производството на слънчогледово олио, а на "Меджик Флейм" ЕООД - за обработването на белени слънчогледови ядки.

На съответните пазари, на които извършват дейността си  участниците в концентрацията, не са налице изисквания от административно-правен характер (лицензии и регистрации) и оперират множество международни и местни конкуренти. Така че според анализа на КЗК бариерите за навлизане са преодолими и планираната сделка не поражда опасения за съществено засягане на конкуренцията.

"Потамиро" е едноличен собственик на "София Хотел Балкан"

Кипърската "Потамиро Лимитид" придоби непряк едноличен контрол върху „София Хотел Балкан“ АД. Фирмата бе уведомила КЗК за намерението си да осъществи концентрация посредством придобиването на софийския хотел, чрез контролираните от нея дружества – "Наранджила Къмпъни" и "Бандола Пропъртис Лимитид". В хода на проучването си комисията е установила, че сумата на общите обороти на всички компании, участващи в концентрацията, не надхвърля 25 млн. лв. за последната приключила финансова година на територията на страната. Поради тази причина сделката не попада в обхвата на ограниченията  на Закона за защита на конкуренцията.

Търговската дейност на регистрираната в Либерия "Наранджила Къмпъни" е свързана с придобиването на дялово участие в търговски дружества и правни образувания. Регистрираната на Маршалските острови "Бандола Пропъртис Лимитид" също се занимава с придобиване на дялови участия в търговски дружества и правни образувания, както и с предоставяне на заеми на свързани лица.

На 1 юни е бил сключен договор за придобиването от "Потамиро лимитид" - Кипър, на 500 поименни акции от капитала на "Наранджила къмпани" - Либерия, представляващи 100% от капитала й. От своя страна "Наранджила къмпани" е едноличен собственик на 500 поименни акции или 100% от капитала на "Бандола пропъртис лимитид" - Маршалски острови. В същото време "Бандола пропъртис лимитид" притежава 4 605 459 обикновени поименни акции с право на глас от общото събрание на "София хотел Балкан" АД, представляващи 87.49% от капитала на хотела.

Със сегашната сделка Йоанис Даскалантонакис поема едноличен контрол над хотела, защото другият основен акционер - "Кокари Лимитид“ с 11.85% дял, също е под негов контрол. Индивидуални инвеститори притежават 0.66% от акциите с право на глас.

"Софарма трейдинг" придоби аптеки от четири вериги

Комисията за защита на конкуренцията е разрешила на "Софарма трейдинг" АД да купи "Ес Си Ес Франчайз" АД и "Санита Франчайзинг" АД, с което фирмата ще придобие едноличен контрол върху 154 аптеки от веригите "Сейба", "Санита", "Виталис" и SCS.

Според анализа на КЗК фирмата "Софарма" контролира до 5% от продажбите на лекарства на аптеки и болници и пазарът у нас е силно раздробен. В търговията на едро  доминират  четири компании, сред които е и "Софарма трейдниг". Изводът на комисията е, че дружеството не е водещ търговец, тъй като  при продажбите към болници и аптеки има дял между 20 и 30%, а само към аптеки - 10-20 процента.

Проучването на регулатора показва, че собствената верига аптеки на групата "Софарма" не е основен клиент на "Софарма Трейдинг" АД. Такъв е веригата аптеки SCS. Освен това според данните за броя аптеки по градове и дял на притежаваните от дружеството аптеки, след концентрацията няма да има населено място, в което този дял да превишава 15 на сто.

Заключението на КЗК е, че тази сделка няма да повлияе на пазара на производство и реализация на лекарства, защото той е силно раздробен и регулиран, както и на пазара на търговия на едро с медикаменти, на който пък няма изявен пазарен лидер. 

Според становището на Националната здравноосигурителна каса, сделката ще има отрицателен ефект за пазара на медикаменти на дребно, защото ще ограничи конкуренцията. 

От Асоциацията на търговците на лекарства на едро обаче смятат, че тя няма да повлияе върху  конкуренцията на пазара.

Конкурентите на дружеството изразяват различни мнения за сделката. Някои са негативно настроени към нея и смятат, че ще доведе до изкривяване на конкуренцията. Други пък смятат, че тя ще стимулира конкуренцията и че няма да предизвика  никаква промяна, защото и към момента "Софарма трейдинг" снабдява аптеките, които участват в сделката, с лекарствени продукти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във