Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Сборник за развитието на българския северозапад издаде БАН

Езерото Монтанезиум в едноименния парк в Монтана.

Сборник, наречен "Българският северозапад: транспорт, комуникации и хора от древността до наши дни", е издаден от БАН чрез филиала си в Монтана, съобщава БТА.
Изданието е публикувано с финансовата подкрепа на община Монтана и на бившият депутат от региона доц. Борислав Великов. То е посветено на 129-годишнината от обявяването на Монтана за град.

През 1891 г., за втори път в своята история, получава градски статут. Указът е подписан на 2 декември 1891 г. от тогавашния български княз Фердинанд, а градът получава неговото име. 

В сборника се проследява развитието на северозападния регион от древността до наши дни, значението на река Дунав за транспорта, комуникациите и движението на хора, изграждането на първите железници и шосета, на първите телеграфи и т.н.

Автори на статиите са изследователи от БАН, а също и служители от музея и държавния архив в Монтана.

От 1993 г. с Указ на Президента на Република България град Монтана е областен център и носи първото си исторически известно име - на древното селище от римската епоха - Монтана.

Северозападна България обхваща областите Видин, Монтана и Враца. 

Регионът заема северозападната част на страната и има благоприятно географско положение с международни транспортни коридори, включително и по река Дунав, и много добри възможности за трансгранично сътрудничество.

Тук се кръстосват пътища, които свързват столицата и Югозападна България със Североизточна България и Северното черноморско крайбрежие, а дунавското крайбрежие през проходите в Западна и Средна Стара планина с Южна България.

Нараства икономическото значение на дунавските пристанища. От тях важна роля играе ломското пристанище, чрез което се внасят част от суровините за Югозападния регион. С национално значение са фериботните връзки Видин-Калафат- и Оряхово-Бекет. Важно транспортногеографското значение на региона има и вторият мост над р. Дунав при Видин.

На север граничи с Румъния по р. Дунав, а на запад - със Сърбия.

Регионът е с най-малък брой население, което продължава да намалява. Крайно неблагоприятната демографска ситуация в региона определя съществуването на редица проблеми като обезлюдаване на пограничните и планинските територии, влошаване на възрастовата структура на населението и качеството на работната сила, чиито брой непрекъснато намалява.

Северозападният регион има най-малък принос към съвкупния БВП на страната.

Най-гъсто заселени и икономически развити са териториите около основните пътища в региона. Обезлюдяването и стопанското изоставане по западните граници са взели големи размери. Общините Берковица и Вършец попадат в зоната на влияние на столицата. Концентрирането на промишлеността и на бизнеса в областните градове засилва вътрешнорегионните различия в заетостта, доходите и качеството на живот.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във