Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Сателитната телевизия остава предпочитан канал за гледане

На пазарите на услуги за пренос и/или разпространение на радио- и телевизионни програми през миналата година се наблюдава увеличение на приходите с 0.6% спрямо 2019-а. Този ръст се дължи на увеличението на приходите от IPTV (с 13.4%) и от услуги за разпространение на радио- и телевизионни програми на едро (с 13.5%), докато приходите от останалите услуги намаляват, показват числата в годишния доклад на Комисията за разпространение на съобщенията. Броят на абонатите на платена телевизия на дребно намалява с 0.1 процент.
Броят на компаниите, които предоставят услуги по разпространение на радио- и телевизионни програми на дребно, намалява с 2.5% до 242. Водеща позиция продължава да заема "Булсатком" с пазарен дял от 33.9% на база брой абонати и 35.8% на база приходи, въпреки че регистрира спад спрямо 2019 г. от
2.4 процентни пункта по абонати и 0.9 процентни пункта по приходи.
Следващите две компании на пазара "А1 България"и БТК, които са със сходни пазарни дялове, съответно 25.7% и 25.5% по отношение на абонатите и 28.8% и 21% на база приходи.
По отношение на платформите най-предпочитана продължава да е сателитната телевизия с дял от 45.1 процента. Въпреки това, трябва да се отбележи, че по
отношение на тази платформа се наблюдава намаление на дела от 2.4 процентни пункта. Този спад се дължи на увеличението на IPTV с 3.8 процентни пункта до
29.1%, с което тя става втората най-предпочитана технология, като измества кабелната телевизия, която е с дял 25.8 процента.
Според анализа на КЗК на пазарите на услуги за пренос и/или разпространение на радио- и телевизионни програми е налице конкуренция между много участници
на пазара, за което свидетелства продължаващото преразпределение на пазарни дялове между предприятията и между отделните видове платформи.

 

Засилване на конкуренцията
В заключение в своя анализ от КЗК отбелязват, че оценката за развитието на конкуренцията на пазарите на електронни съобщения, съдържаща се в проекта на годишен доклад на КРС за 2020 година, показва засилване на конкуренцията, което пък ще доведе до насърчаване на инвестициите в сектора и ще увеличи и разшири услугите за потребителите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във