Банкеръ Daily

Управление и бизнес

САЩ и България със споразумение за научно сътрудничество

Правителството одобри подписването на Споразумение за научно-технологично сътрудничество между България и Съединените американски щати.

То ще бъде подписано от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев и посланика на САЩ в България Херо Мустафа и е за нов десетгодишен период.

Документът обхваща целите и дава нова перспектива за развитие на двустранното сътрудничество в науката със САЩ до 2030 г. Новото споразумение предвижда страните да развиват, подкрепят и подпомагат научно-технологичното сътрудничество помежду си въз основа на споделени отговорности и справедлив принос и полза, съизмерими със съответните научни, технологични и инженерни сили и ресурси, с които разполагат. 

Съвместните дейности между САЩ и България могат да бъдат под формата на координирани програми и научноизследователски проекти, научни семинари, конференции и симпозиуми, достъп до съответната научноизследователска инфраструктура, оборудване и данни по съвместни научноизследователски проекти и други форми на научно-технологично сътрудничество.

В едно от приложенията на Споразумението е посочено, че при всяко изобретение, резултат от съвместна дейност, страната,наела или спонсорирала изобретателя/изобретателите, ще даде незабавен достъп до това изобретение на другата страна, заедно с цялата необходима документация и информация, за да може и другата страна да придобие полагащите й се права. Всяка от страните може писмено да поиска от другата да забави публикуването или публичното разкриване на тази информация и документация за целите на защитата на нейните права над изобретението. Ако няма друга писмена договореност, забавянето не трябва да превишава период от шест месеца от датата на оповестяването, извършено от страната,където е било направено изобретението, до другата страна.

Разходите за изпълнение на Споразумението ще са за сметка на бюджета на Министерството на образованието и науката.

Facebook logo
Бъдете с нас и във