Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Санирането вече няма да е лепене на стиропор

Въвеждат се „зелени обществени поръчки“ за нежилищните сгради и се препоръчват такива за жилищните като базисен инструмент за постигане на устойчиви практики.

Болната тема за санирането, което до момента е глътнало над 2 млрд. лева и породи подозрения, че се извършва на завишени цени, отново е на дневен ред. Европейската комисия постави високи цели за климата до 2030 г., като един от приоритетите ще бъде енергийната ефективност на сградите. 

След като не успя до края на миналата година и до края на март тази година да изготви национален план за възстановяване, страната ни най-накрая е готова с тази задача и скоро се очаква да внесе проектите си в ЕК. В новия план има съществена промяна -  вместо за саниране, както в черновата от март, парите за образование ще отидат за медицина, технологии и наука, повече средства ще бъдат отделени и за здравеопазване, а също за насърчаване на бизнеси, но по проектите, които бързо ще върнат инвестициите. Въпреки това санирането ще бъде важно перо от отпуснатите средства. В Европейския план за възстановяване 37% се заделят за зелени политики и климат и 20% за дигитализация. 

Арх. Георги Коларов, съветник на регионалния министър, заяви, че фокусът в новите проекти за саниране на сградите ще е върху тяхната устойчивост.

Той обясни по време на форум миналата седмица, че пътят към реализацията на тази задача минава през изпълнението на различни екологични и икономически обосновани решения с широко използване на цифровите технологии. Но един от най-важните елементи в цялостната политика по декарбонизация и постигане на климатичен неутралитет е обновяването на сградния фонд. На сградите в ЕС се падат 40% от употребата на енергия и 36% от въглеродните емисии.  До 2030 г. ЕС трябва да намали емисиите от тях с 60%  и изразходването на енергия с 36%, затова от ключово значение е изпълнението на комплексни мерки за подобряване на енергийна ефективност.

Арх. Коларов представи основните принципи в изготвената от регионалното министерство  документация. Ще бъде разработена Методология за жилищните и нежилищни сгради. „Оставяме енергийната ефективност на първо място като ръководен, хоризонтален принцип за постигане на устойчивост. Наред с това продължаваме прилагането на екологичните, икономическите и социалните критерии в обхват, отговарящ на спецификата на устойчивото енергийно обновяване“, посочи арх. Коларов.

Въвеждат се „зелени обществени поръчки“ за нежилищните сгради и се препоръчват такива за жилищните като базисен инструмент за постигане на устойчиви практики. С помощта на оценка на жизнения цикъл на сградите ще се постигане икономическа и екологична целесъобразност на проектите. В тях ще бъде  заложено ефикасното използване на ресурси на принципите на кръговата икономика. Декарбонизацията и климатичната неутралност ще се постигне с намаляване на разходите за първична енергия с мащабно интегриране на възобновяеми енергийни източници.

Ще се разработят базови модели за саниране на различните типове сгради. Ще се спазват изискванията за термичен комфорт, качество на въздуха и достъпна среда.

Предвидени са и реформи, които ще облекчат изпълнението на проектите. А именно създаването на звена на принципа обслужване на едно гише, информационна система за дигитализиране на данните по администриране и контролиране на процеса, допълнителни мерки за достоверно и прецизно определяне енергийните характеристики на сградите, анализ на жизнения цикъл и други. Предвиждат се изпълнението на иновативни решения и пилотни проекти, които показват ползите от санирането.

Според арх. Коларов обществото ще се убеди, че не става дума за лепене на стиропор, а за устойчив строителен процес, който цели не само постигане на общоевропейски цели, а и подобряване на условията на живот на гражданите.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във