Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

САМО ОБЕДИНЕНИЕ МОЖЕ ДА УСТОИ НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Идеята е Електропроизводствената консолидационна компания да обедини АЕЦ Козлодуй, големите ТЕЦ-ове в страната (в Бобов дол, Варна, Русе, както и двете държавни централи в комплекса Марица-изток), ПАВЕЦ Чаира и родопските каскади. Предлага се всяко от енергийните дружества да влезе в холдинга с 67% от капитала си. Остатъчният дял от 33% би могъл да се пусне на международните фондови борси.
Холдингът ще осъществява общото инвестиционно планиране, търсенето на финансови източници и ще оперира на външните пазари. Ползите от създаването му ще са много - нараснала в пъти конкурентоспособност, както и получаването на доста по-висок кредитен рейтинг от отделните производители. Всеки от участниците в него (които иначе запазват оперативната и юридическата си самостоятелност) ще може да привлече необходимите за модернизацията му инвестиции и да ползва вътрешни фирмени кредити. Възможно е още Електропроизводствената консолидационна компания да емитира корпоративни бонове и на нашия, но главно на външни капиталови пазари. Те ще са достатъчно атрактивни, смятат експерти от лондонското Сити и от структурите на Световната банка. Според тях международните финансови институции (ЕБВР и Международната финансова компания към Световната банка) са запознати с проекта и дори са водени първоначални разговори за миноритарното им участие в холдинга.
Предвижда се на втория етап от интеграцията генериращите мощности да се обединят с доставчици на ресурси (ТЕЦ Бобов дол и мини Бобов дол например или пък мини Марица-изток с техните ТЕЦ-ове ).
На третия етап окрупняването ще е още по-голямо, като не са изключени и покупки на активи от енергийния сектор на съседни държави.
След либерализацията на пазара дори мощни компании като АЕЦ ще имат проблеми с продажбата на ток, заяви депутатът от НДСВ и бивш изпълнителен директор на централата в Козлодуй Йордан Костадинов. Ако обаче генериращите мощности се обединят сега, наличният финансов ресурс на АЕЦ може да бъде използван от конвенционалните централи за необходимите им модернизации. След спирането пък на блокове III и IV в Козлодуй, когато атомната централа ще изплаща заеми за около 40 млн. евро годишно, тя ще може да разчита на средства от топлоелектроцентралите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във