Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

САМО КЪСМЕТЛИИ СЕ НАВЪРЗВАТ НА ВОЕННАТА ЯСЛА

Колкото и да е неприятно за някои висши офицери, трагедии като тази във военното поделение в Мусачево трудно могат да се запазят в тайна. Въпреки опитите да бъдат покрити. За сметка на това обаче гафовете в търговските операции, въртени в системата на отбранителното министерство, рядко излизат на светло. А както се оказва, солидният брой поръчки, които то ежегодно възлага в името на благородната цел да се подобри житието-битието на армейския ни състав, крият доста съблазни. В това вероятно вече се е убедил и заместник военният министър Георги Пасков. Влизайки в екипа на Николай Свинаров, той напусна прокуристкото си място в Търговска лига - Национален аптечен център (най-големият дистрибутор на лекарства у нас) и пое прякото наблюдение върху дейността на две важни дирекции в силовото ведомство - Управление на доставките и Военна инфраструктура. Макар и да е встрани от изпитанията, които предлага фармацевтичният бизнес, контролът върху дирекциите сигурно е не по-малко предизвикателство за г-н Пасков. В това отношение първостепенната роля се пада на Военна инфраструктура, през която освен всички приватизационни процедури минават и конкурсите по Закона за обществените поръчки, организирани от министерството. Ключовата фигура в тази дирекция е шефът й с временен статут (и.д.) - полк. Филип Господинов. Той е човекът, който би трябвало да знае отговорите на редица любопитни въпроси, както и основателността на отправяните към него обвинения от заинтересовани страни, че през последните две години най-апетитните търгове печелят приближени нему фирми. Малцина например си спомнят информацията, гръмнала в началото на миналото лято за хепатитната епидемия, поразила войничетата от танковата бригада в Горна баня. Тогава бе установено, че причина за заразата е смесването на питейни и отпадни води. Реагирайки на спешната ситуация, Министерството на отбраната (МО) тутакси предприема спасителна операция. Както се казва - дотук добре. Бедата е, че оттам нататък започват да се случват някои странни събития. Както научи в. БАНКЕРЪ, отчитайки секретността на поделение 34340 в Горна баня, ведомството прилага чл. 6 от Закона за обществените поръчки и възлага чрез закрита процедура, с пряко договаряне, преустройството на повредената ВиК-инсталация на Военно строителство инженеринг ЕООД, чийто принципал е МО и което има разрешение за достъп до такива обекти. Така черната работа, и то за малко пари - под 200 хил. лв., свършва държавното дружество с над 70-годишна история в областта на военното строителство. Надзорът върху неговата работа в горнобанското поделение пък е възложен на друго дружество от системата на МО - Армстройинвест ЕООД. И то получава поръчката с пряко договаряне, чрез закрита процедура, за която се е разпоредил министър Свинаров с нарочна заповед от 27 юли 2001 година. Нареждането е издадено след писменото становище на директора на служба Сигурност, военна полиция и военно контразузнаване - полк. Орлин Иванов (повишен този понеделник в бригаден генерал), че проектирането, строителството и надзорът във войсковия район в Горна баня трябва да са придружени със специални мерки за сигурност. Полковникът отбелязва още, че е необходимо мерките да се съгласуват с неговата служба, да бъдат отразени в договорите за поръчката, а лицата, които я изпълняват, да получат съответния достъп до секретното поделение.Забележителното е обаче, че при съвсем различни и не така строги правила на играта протича обявеното през есента на 2001 г. състезание за други - по-доходоносни обекти в същото поделение. С решение, подписано на 23 октомври 2001 г. от военния министър Николай Свинаров, този път се обявява открита процедура за реконструкцията на битов корпус N1, на столова, както и за ремонт на покрива на медицинския пункт в поделение 34340. Стойността на поръчката надхвърля 5 млн. лв., а срокът й на изпълнение е закован до 3 март 2002 година. Само че ремонтните работи в Горна баня не са приключили и до днес. Дали причината е в избора на изпълнителите - би трябвало да знае възложителят.Във всеки случай за изпълнението и надзора на тази поръчка през октомври миналата година отново са кандидатствали споменатите държавни дружества - Военно строителство инженеринг и Армстройинвест. Но при това наддаване дирекция Военна инфраструктура им удря теслата. За реконструкцията на трите отделни обекта са предпочетени други фирми - сдружението Княжево, старозагорската Трейс и ямболските ЕТ Технопътстрой - Йордан Георгиев и Пътстрой. Строителният надзор върху тяхната работа пък е възложен на софийското дружество Стройконсулт -ГН 99 ЕООД. Както то, така и класираното на второ място Улпия Ескус 99 ООД (с временно отнет лиценз за дейност) бият офертата на Армстройинженеринг с цена 80 502 лв., предлагайки далеч по-ниски цени - съответно 18 000 и 20 600 лева.Управителят на Армстройинженеринг инж. Георги Нинов обаче смята, че тези цени са доста под нормалните за бранша, тъй като контролът върху строителни услуги на обща стойност 6-10 млн. лв. не можел да струва по-малко от 80 хил. лева. На 22 ноември миналата година инж. Нинов сезира министър Свинаров за извършените нарушения при класацията, а в началото на декември 2001-а оспорва тръжната процедура и пред Върховния административен съд. Според шефа на Армстройинженеринг, са пренебрегнати изискванията за сигурност, произтичащи от секретността на поделението в Горна баня, и че в конкурса участват и побеждават фирми без право на допуск там. Освен това, отбелязва Георги Нинов, като се вземат предвид цената, оферирана от класирания на първо място участник, размерът на застрахователните премии, които той трябва да внесе, за да се застрахова имуществено в размер, деклариран от него пред тръжната комисия, а също спецификата на поръчката и срока й за реализация (около 6 месеца), се получава резултат, при който този участник ще реализира загуба от надзорната си дейност още при самото плащане на застрахователните премии.Жалбите на инж. Нинов остават глас в пустиня. Впоследствие той оттегля молбата си пред съда, а след това... просто е уволнен. Толкоз за строителния надзор на казармените обекти в Горна баня. Що се отнася до преките изпълнители - сдружението Княжево и фирмите Трейс, Пътстрой и Технопътстрой - и при тях има някои любопитки. Вероятно по чиста случайност собственикът на Технопътстрой - Йордан Георгиев Йорданов, се явява мажоритарен собственик и в ямболското дружество Пътстрой. Същият Йордан Георгиев Йорданов е брат на Румяна Георгиева Господинова, съпруга на Господин Русев Господинов, който пък е брат на полк. Филип Русев Господинов, и.д. директор на дирекция Военна инфраструктура към МО, провеждаща конкурсите за обществени поръчки. Интерес представлява и сдружението Княжево, създадено специално за участие в конкурса за горнобанското поделение. В него участват фирмите Газстройинженеринг и ГБМ Инженеринг. Тръжната комисия на Военна инфраструктура изрично е посочила, че лидер в сдружението е Газстройинженеринг. Негов основен собственик - с 67%, е строителното министерство, 26.40% държи Ем Джи Елит холдинг, 2% Златен лев и О.73% - Акционер-фаворит холдинг. Колкото до регистрираното пред 2001 г. от Софийския градски съд ГБМ Инженеринг ЕООД, то е изцяло собственост на Георги Борисов Мальов. До създаването на частното си дружество Мальов е директор на държавното предприятие Строителство и възстановяване към ГУСВ. През февруари миналата година точно това предприятие в съдружески тандем със старозагорската фирма Пътстройинженеринг спечели търга за реконструкцията на пистата на военното летище в Граф Игнатиево. Класацията и в този конкурс е извършена от дирекцията, ръководена от полк. Филип Господинов. Необходимо е да се отбележи също, че главното действащо лице в Пътстройинженеринг и в още десетки други фирми, сред които и Трейс (една от печелившите в горнобанския конкурс), е бизнесменът Николай Ганчев Михайлов. Партньорската връзка между фирмите на Михайлов и МО явно е не само здрава, но и се радва на приемственост. Първоначалният договор за реконструкцията на военното летище в Граф Игнатиево например е парафиран на 30 март 2001 г. от тогавашния отбранителен министър Бойко Ноев. В контракта е посочено, че цената за инженеринговата дейност по поръчката е в размер на 17 260 409 лева. За предпроектното проучване на консорциума между Пътстройинеженеринг и ДП Строителство и възстановяване трябва да се броят 597 185 лв., за самото проектиране - впечатляващата сума от 2 420 000 лв., а за строителните и монтажните работи - 14 243 224 лева. Изрично е записано, че цените са твърди и не подлежат на промяна. Само че на 14 юни 2001 г. Бойко Ноев подписва следващ договор с консорциума, където пише, че за допълнителни строително-монтажни работи той трябва да получи 10 399 924 лева. В навечерието на насроченото за септември 2001 г. натовско учение на военното летище в Граф Игнатиево обновената му писта бе открита с овации. После обаче по нея зейнаха яки дупки. Независимо от всичко на 5 декември 2001 г. и наследникът на Бойко Ноев - Николай Свинаров, сключва благосклонно договор с консорциума, като допълнителните строително-монтажни работи се вдигат с още 3 376 197 лева.По всичко личи, че в системата на МО анексите към основни договори, с които на практика цената на обществените поръчки расте, трудно излизат от мода. Доказателство за това е и поръчката, свързана с реставрацията на мемориала в Националния военноисторически музей. Тя също е спечелена от ямболската Технопътстрой - Йордан Георгиев, собственост, както бе споменато, на родственика на полк. Филип Господинов, и.д. директор на Военна инфраструктура. Договорът между силовото ведомство и едноличния търговец Георгиев е подписан на 13 април 2001 година. Цената на поръчката е определена на 274 086 лева. Но на 7 август и на 28 декември 2001 г. са подписани два последователни анекса за заплащане на допълнителни строителни работи - веднъж за 39 913 лв. и втори път за 24 661 лева.Изобщо Технопътстрой - Йордан Георгиев е фирма с късмет. На 26 ноември 2001 г. тя печели още два търга - за ремонтите на териториално-снабдителните центрове в Сливен и Казанлък. И то при положение, че оферира значително по-високи цени от тези на останалите кандидати. За казанлъшкия обект например Технопътстрой предлага 329 790 лв., а другите трима състезатели - Фатум, Военно строителство инженеринг и ПЛАМ-Кольо Косев, съответно 136 063, 135 867 и 112 358 лева. Аналогично стоят нещата и с реконструкцията на сливенския териториално-снабдителен център. Ямболската фирма бие същите конкуренти с двойно по-голяма цена (99 634 лв.) от техните. Ремонтът на Софийския териториално-снабдителен център обаче е спечелен от ПЛАМ-Кольо Косев с оферта от 246 253 лв., като и тя е два пъти по-висока от цените, предлагани от другите трима участници в наддаването. Така дирекцията на полк. Филип Господинов - Военна инфраструктура, е отдала дължимото и на старозагорските си любимци Пътстройинженеринг и Трейс, тъй като едноличният търговец ПЛАМ-Кольо Косев (според данните в електронния Държавен вестник - Дакси) е свързан с тях. Кольо Косев е съдружник в радневското КА 898 ООД с Александър Петров Грозев. А той, заедно с Николай Ганчев Михайлов, е в директорския борд на старозагорската Пътностроителна компания АД, създадена през декември 1996 г. за участие в приватизацията на споменатия Пътстройинженеринг. Сред неговите собственици сега са както Грозев, така и Михайлов, който е основна акционерна фигура и в старозагорската частна фирма Трейс.За всичките тези търгови операции и фирмени завръзки в. БАНКЕРЪ поиска и официалното становище на отбранителното министерство. От неговия пресцентър обещаха то да бъде получено. Както ни увериха, въпросът е поставен на вниманието на заместник военния министър Георги Пасков. Продължаваме да чакаме неговия отговор.

Facebook logo
Бъдете с нас и във