Банкеръ Daily

БСК

Само 8% от работодателите биха се възползвали от мярката 60/40

В периода 31 март – 1 април 2020 г. Българската стопанска камара е провела експресно онлайн допитване за готовността на фирмите да се възползват от т.нар. мярка 60/40 за компенсиране на работодателите, пострадали от кризата, свързана с Covid-19.

Резултатите са на база 759 отговорили, макар че до момента в анкетата са се включили общо 795 работодатели. Въпросникът все още е отворен за попълване. 

Анкетата показва, че от мярката 60/40 ще се възползват не повече от 8% от работодателите, преобладаващият процент, от които (44%) са с персонал до 10 души. 55% от тях оперират в сферата на услугите, 35% - търговията, 10% - индустрия. 48% от желаещите да се възползват от мярката работят на непълно работно време с вътрешна заповед, 37% изцяло са прекратили дейност след заповедта на Министъра на здравеопазването, а 15% са с изцяло прекратена дейност с вътрешна заповед на съответния работодател във връзка с пазарната конюнктура.

Работодателите, които няма да се възползват от мярката 60/40, планират други мерки по отношение на персонала, като най-голям процент от тях (42%) планират частични съкращения. Общо 48% от работодателите ще пуснат част или целия персонал в платен или неплатен отпуск, а 12% планират да намалят трудовите възнаграждения. До цялостно съкращаване на персонала, както и до забавяне на изплащането на трудовите възнаграждения ще прибягнат до 7% от работодателите. 10% от анкетираните още не са решили какви конкретни мерки ще предприемат. Сборът от процентите надхвърля 100, тъй като анкетираните са посочвали по повече от един отговори. Приравнени към 100%, данните показват следното:


  • Ще съкратя част от персонала – 33%

  • Ще пусна целия персонал в отпуск – 21%

  • Ще пусна част от персонала в отпуск – 17%

  • Ще намаля временно трудовите възнаграждения – 10%

  • Още не съм решил – 8%

  • Ще забавя изплащането на възнаграждения – 6%

  • Ще съкратя целия персонал – 5%

 

Нагласите сред работодателските организации са, че в този си вид държавната помощ за бизнеса е неефективна. А, включвайки и осигуровките на служителите, разходите на работодателите надвишават 40%, имайки предвид, че повечето от тях са прекратили изцяло дейността си и нямат никакви приходи.

От Асоциацията на индустриалния капитал в България предлагат страната ни да въведе немския модел за запазване на заетостта, базирайки своето предложение на германски инвеститор, който дава подробности за немската мярка за 60% подкрепа.

От асоциацията отбелязват, че в Германия като допълнителна мярка заради кризата около коронавируса, на предприятието в момента се възстановяват платените осигурителни вноски, т.е. в периода на кризата неговите разходи за работника са 0% спрямо нормалните. Държавата плаща цялата компенсация, равна на 60% от нетната заплата на работника. Което означава схема „60/0“.

По-рано днес социалният министър Деница Сачева съобщи, че 4 777 е най-големият пик на безработните за ден, като 3327 от тях са казали, че са съкратени съответно по причината, свързана с извънредното положение.

Според нея е трудно да се прогнозира  каква част от бизнеса ще се възползва от мярката 60/40, тъй като схемата действа от два дни. Тези сектори, които попадат в приложението - търговия, транспорт, хотелиерство, артистична и творческа дейност и други, са с общ брой на заетите около 300 000. "На първо време се прогнозира поне те да се възползват от мярката, още повече, че за част от тях, особено по отношение на туристически дейности, доста трудно ще бъде възстановяването, дори и след края на извънредното положение", поясни министърът.

Засега само 59 фирми са изявили желание да се възползват от мярката.

Facebook logo
Бъдете с нас и във