Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Само 3.6% от всички работещи у нас са работодатели

През второто тримесечие на тази година общият брой на заетите в различни икономически дейности лица е 3 062 200. Преобладаващият брой от тях - 1 643 5000, са мъже, а 1 418 700 - жени, съобщават от националната статистика.

В сектора на услугите работят най-много хора - 1 925 300, или 62.9% от всички работещи. В индустрията са заети 946 500 българи (30.9%), а в селското, горското и рибното стопанство – 190 400 човека (6.2%).
Обзорът на данните от статистиката показват, че от всички работещи у  нас само 3.6%, или 109 400, са работодатели. Самостоятелно заетите лица (без наети) са 6.6% (202 500 човека), а 0.6% (19 000) са неплатени семейни работници, т.е. имат работа в някакво семейно предприятие.

Естествено най-голяма е групата на наетите на работа - 89.2%, или 2 731 300 човека, които продават своя труд срещу някакво възнаграждение.

Преобладаващият брой на наетите лица - 2 069 200 (75.8%) вече работят в частния сектор, а 662 200 са заети в обществения сектор.
През второто тримесечие на тази година най-висока е била заетостта сред хората на възраст 15-64 навършени години – общо 2 974 100 човека са работели някъде. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 67.8% и те все още са основната движеща сила в икономиката. Биологичните фактори, както и нивото на грамотност на хората в тази група, ще продължат да свиват обаче броя на заетите в нея. И това ще действа срещу тях, тъй като ще намаляват средствата за пенсии в следващите години и със сигурност ще обедняват все повече, когато напуснат своята работа.
Малко над една трета от населението на възраст 15-29 навършени години има някаква заетост и все още е нисък. А числата от различни проучвания показват, че все още е голям броят на младежите, които нито учат, нито работят.

Висок е коефициентът на заетост за населението на възраст 20-64 навършени години - 72.7% от тях се занимават с някаква дейност. Заетите българи между 55 и 64 г. са 598 100, или 64.6% от населението в същата възрастова група е ангажирано с трудова дейност.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във