Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Само 18.24% от чужденците са пътували до България със служебна цел

Противоепидемичните мерки за предпазване от Ковид-19, карантината  и свитата производствена дейност ограничиха пътуванията през миналата година - и за екскурзия и почивка, и за правене на бизнес у нас.

През ноември общо 51 674 чужденци са пътували до България със служебна цел (командировки, участие в конференции, в конгреси и симпозиуми и други), т.е. 18.24% от всички чужденци, пристигнали у нас. Това ни показват данните, представени от Националния статистически институт за единадесетия месец от 2019-а. За сравнение, 60 879 бяха гостите с тази цел у нас през октомври, и 65 541 чужденци дойдоха да правят бизнес през септември.    

Заедно с това разчитаме и още нещо в числата. От шест страни - САЩ, Малта, Дания, Словения, Канада и Финландия, у нас не е дошъл нито един предприемач. Разбира се, това не означава непременно липса на интерес към нашата страна. С някои от тези страни поддържаме добри търговско-икономически отношения, от други пък сме привлекли инвестиции и големи компании, а с някои стокообменът е на символични нива. Ясно е, че възстановяването във всяка държава е върви с различен темп, така че някои фирми са свили поръчките, други пък изчакват и забавят инвестициите и развитието на проекти за момента. Тези и други причини поне засега влияят върху бизнес активността на нашите партньори. 

През периода между януари и октомври стокообменът между България и 

САЩ

расте. Най-вече това става за сметка на вноса. Отбелязваме 21.1% увеличение и внесени у нас стоки за 644.4 млн. лева. При износа има лек спад  - от 2.9%, до 866.2 млн. лева. Но търговското салдо остава положително за България. 

По данни на БНБ общата сума на американските инвестиции в България в края на миналата година е 802.3 млн. евро, като в тези данни не са включени компании с краен собственик в САЩ, които са регистрирани в други юрисдикции. Редица големи американски компании имат бизнес у нас. Сред най-големите инвеститори в България се нареждат: AES (енергетика); IDEAL STANDARD (преработваща промишленост);  HEWLETT-PACKARD (ИКТ); KRAFT FOODS (хранително-вкусова промишленост); MICROSOFT (ИКТ); IBM (ИКТ), TUMBLEWEED (ИКТ);  VMware (ИКТ), SUTHERLAND GLOBAL SERVICES (аутсорсинг на бизнес процеси)и ACID&FERTILIZERS (химическа промишленост).

Инвестициите от

Дания

у нас не са големи, но можем да се похвалим, че тук е "Карлсберг". Около 70 датски компании са основали дъщерни фирми в България. 

През последните години търговията между България и Дания се активизира без да достига някакви главоломни висини. А за деветте месеца на тази година отбелязваме ръст и при вноса и при износа. Стоки за 287.6 млн. лева са заминали за тази скандинавска страна, а това означава ръст от 10.2 процента.  При вноса има ръст от 3%, като той е на стойност 215.2 млн. лева. 

Стокообменът с

Финландия

в периода между януари и септември продължава да расте и възлиза на 213 млн. лева. Търговията между двете страни е подкрепена и от износа и от вноса. Българският експорт нараства с 0.5%, а вноса е с 19.8% по-висок. А това прави търговското салдо отрицателно за България.

По данни на Българска агенция за инвестиции по-значителните инвестиции са в следните области - производство на контейнери, строителство, търговия, текстилна промишленост, недвижими имоти. Няма сключени сделки с финландски инвеститори за приватизация на български предприятия. Сред големите фирми-инвеститори са: TNT Suomi OY - куриерски/логистични услуги, И.Н.А. Трейдинг – търговия на едро с машини за текстил, облекло, кожи и кожени изделия и части за тях, "Нокиа България" - телекомуникации, и други.

Търговията с 

Канада

расте за десетте месеца. Износът е по-висок с 33.4% (194.7 млн. лева), а вносът - с  198.2% до 238.3 млн. лева. Съответно и търговското салдо е отрицателно за България. Значителното повишение при износа се дължи основно на реализирани крупни доставки на руди на благородни метали при скромни обеми за аналогичния период на предходната година, на семена от слънчоглед, както и на  двукратен ръст на продажбите на дамски трикотажни облекла. От своя страна вносът нараства главно поради съществени покупки на медни руди и концентрати, меден камък, пътнически  автомобили и други.

Преките канадски инвестиции в България са сравнително скромни, но тук работи "Дънди Прешъс метълс". Осъществените до момента у нас преки капиталовложения от Канада са съсредоточени главно в добивната промишленост и аутсорсинга на бизнес процеси, като страната ни се стреми да насърчи развитието на инвестиционното сътрудничество в сферата на енергетиката, високите технологии и инфраструктурата.

Стокообменът със Словения е на стойност 591.3 млн. лева, но има спад и при вноса и при износа. 

Търговията между България и Малта е само за 85.2 млн. евро. Износът ни обаче се е увеличил с 14.7%, а при вносът ръстът е със 72.3 процента. Търговското салдо е отрицателно за България. Към юни малтийските инвестиции в България възлизат на 754.3 млн. евро, но има отлив през първото полугодие.

Facebook logo
Бъдете с нас и във