Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Само 14.52% от чужденците идват за бизнес у нас

По-малко са чужденците, които са дошли у нас, за да правят бизнес тук през октомври. Общо 60 879 от тези гости са пътували до България със служебна цел (командировки, участие в конференции, в конгреси и симпозиуми и др.). Това ни показват данните, представени от Националния статистически институт за десетия месец от тази година. За сравнение, 65 541 чужденци дойдоха да правят бизнес у нас.    

Основната причина за това естествено са мерките в отделните страни срещу разпространението на коронавируса - някъде се засилват, другаде се облечават. Но в общи линии фирмите не виждат все още перспективите за възстановяване. Правителствата чертаят програми и имерки за справяне с Ковид-19. 

В числата обаче разчитаме и още нещо. От три страни в Европа - Малта, Норвегия и Финландия, у нас не е дошъл нито един предприемач. Разбира се, това не означава непременно липса на интерес. Тези страни не са сред  големите ни търговски партньори, но пък са дошли значителни инвестиции или техни големи компании имат бизнес у нас. Явно възстановяването не върви по желания начин и няма основания, поне засега, от по-висока бизнес активност. 

Нисък стокообмен, но значително е присъствието на фирми от

Кралство Норвегия

В страната ни работят около 30 по-големи компании с норвежко участие от различни сектори, привлечени от бизнес климата и най-вече от благоприятните данъчни условия у нас (данъците в Норвегия, а и в Северните страни като цяло, са сред най-високите в света). Инвестициите от тази страна са  на сума  203 млн. евро. Норвежко-българската бизнес група има голям принос за насърчаване на двустранните икономически дейности. Сред най-значимите инвестиции, правени от норвежка фирма, е на "Дино Нобел" АСА, водеща в световен мащаб фирма за експлозиви със седалище в Осло.

Двустранният стокообмен с Норвегия е по-малък в сравнение с този със съседните й скандинавски държави. За осемте месеца на тази година търговията ни е за едва 93.6 млн. евро, но има радващото е, че има увеличение и в  износа към Норвегия, и при вноса у нас. А салдото в двустранната търговия е положително за България.

България е интересна и перспективна дестинация за норвежките туристи. Те проявяват интерес към морските ни курорти. Добри възможности съществуват за популяризиране на СПА и уелнес туризъм в България сред норвежките граждани, както и на културно-историческия, познавателния, селския, винен туризъм и други.

Стокообменът с

Финландия

в периода между януари и август възлиза на 190.1 млн. евро. Българският износ намалява, но за сметка на това нарастването при вноса е с 24.3 процента. И като резултат търговското салдо е отрицателно за България. Износът включва жици, кабели, двигатели, семена от слънчоглед, дори натрошени, електрически акумулатори и други. При вноса отбелязваме плосковалцувани продукти от неръждаеми стомани, хартии и картони, Автоматични машини за обработка на информация и техните единици, Машини и  апарати  за  сортиране, цигарена хартия и други. 

По данни на Българска агенция за инвестиции по-значителните инвестиции са в следните области - производство на контейнери, строителство, търговия, текстилна промишленост, недвижими имоти. Няма сключени сделки с финландски инвеститори за приватизация на български предприятия.

Сред големите фирми-инвеститори са: TNT Suomi OY - куриерски/логистични услуги, И.Н.А. Трейдинг – търговия на едро с машини за текстил, облекло, кожи и кожени изделия и части за тях, "Нокиа България" - телекомуникации, и други.

Приоритетни сектори с потенциал за привличане на финландски инвестиции са информационните и телекомуникационните технологии, машиностроене, електротехника, аутсорсинг, дървопреработването и целулозно-хартиената промишленост, химията и био-технологиите.

През 2009 г. в София се учреди Българо-Скандинавска търговска камара, която обединява фирми от скандинавските страни, вкл. Финландия, които работят в България.

За осемте месеца стокообменът между България и

Малта

е в размер на 63.4 млн. евро. Износът ни обаче се е увеличил с 32.3%, а при вносът също има ръст - и той е с 31.1 процента. Търговското салдо е положително за България.

Към юни малтийските инвестиции в България възлизат на 754.3 млн. евро, но има отлив през първото полугодие.

Facebook logo
Бъдете с нас и във