Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Сагата с устройствения план на Царево продължава

S 250 12f26576 7268 43c1 8cd9 1c4272166189
S 250 3f51f1b7 dcbb 4066 b56f 8db958d7b392
S 250 638a74b9 4ed2 4a71 9149 06886a90ad35
S 250 bcde9791 4d1e 48bc b4a3 96cb5457fbd3

Регионалното министерство удължава до 31-ви март тази година срока за провеждане на консултации по екологичната оценка на проект за Изменение на Общ устройствен план на Община Царево. Променя се и датата за обществено обсъждане на проекта, Доклада за екологична оценка, Доклада за оценка на съвместимостта и всички приложения към тях. То ще се проведе на 13 април. 

Обхватът на проекта на изменението на плана е цялата територия на община Царево, всички 13 населени места в нея – градовете Царево и Ахтопол и 11 села, както и землищата им. В община Царево попадат и четири защитени зони, както и няколко вида защитени територии – природен парк „Странджа“, резерватите „Силкосия“ и „Тисовица“, 3 природни забележителности и 8 защитени местности.

В съответствие с изискванията на нормативната уредба регионалното министерство, в качеството на възложител, публикува съобщение за откриване на процедура за провеждане на консултации по изготвения доклад за екологична оценка на проекта. Първоначално бе предвидено те да се проведат от 14 февруари до 16 март и за провеждане на обществено обсъждане на 23 март.

Поради постъпило в министерството предложение от кмета на Община Царево за удължаване на тези срокове, предвид големия обществен интерес и с оглед осигуряване на прозрачно провеждане на процедурата, те се променят.

В края на февруари “Зелени закони” съобщи, че новият общ устройствен план на Царево включва застрояване на нови 835 декара в парк “Странджа”. От тях 678 декара са по морския бряг на Ахтопол, Резово, Синеморец и Варвара. Общественото обсъждане за устройствения план на община Царево е обявено за 23 март. След тази дата гражданите ще могат да защитават правата си само чрез съда и то обжалвайки единствено решението за екологична оценка. 

Природозащитници алармираха през декември в социалните мрежи, че строителството на ваканционни къщи в района на къмпинг „Арапя“ е възобновено. Обектът беше спрян в края на януари, след като бяха констатирани липса на ограда, информационни табели и неспазване на плана за безопасен труд. След отстраняване на нередностите от Община Царево вдигнаха забраната и строителството продължи. Според кмета на общината Георги Лапчев истинският проблем е липсата на общ устройствен план. Такъв обаче изглежда скоро няма да има. 

„И ние от осем години твърдим, че трябва да има общ устройствен план, за да може на обществеността да е ясно и те да го виждат на картинка къде може и къде не може да има строителни дейности. Едва тогава всички онези твърдения от хора, които не смеят да си напишат имената официално, надявам се ще спрат да твърдят неистини. На много други общини по морето няма общи устройствени планове затова и обществото вярва, че част от действията или дейностите са незаконни, а те всъщност отговарят на Закона за устройство на територията”, каза коментира тогава на Община Царево Георги Лапчев.

През 2018 година община Царево публикува за обществени консултации проект на доклад за оценка за съвместимост с целите на „Натура 2000“, по който са изпратени десетки становища от собственици, ползватели и природозащитници. След това, ОУП достига до днешната финална фаза, на която граждани могат да изразят мнение.

Ако обсъждането, което предстои, не убеди властите да спрат или променят проекта, устройственият план ще влезе в сила без право на обжалване. 

Как могат да участват гражданите?

Гражданите могат да се включват при планирането на бъдещите общински ОУП в три момента. Това са фазата на:

1. обсъждане на заданията за екологичната оценка,

2. моментът на публикуване на доклада за оценка за съвместимост с целите на „Натура 2000“ или 3. обществените консултации по представените проекти за ОУП, правилата за неговото прилагане и докладите за екологична оценка и оценка за съвместимост.

Гражданите могат да подават писмени становища или да изразят устно своята позиция в рамките на общественото обсъждане. Също така те могат да обжалват пред съда решението на органа по оценката за въздействието на ОУП върху околната среда - този орган е МОСВ или РИОСВ. Трябва да отбележим, че гражданите не могат да обжалват пред съда решенията за приемането на общите устройствени планове.  

 

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във