Банкеръ Daily

Управление и бизнес

С промяна в Кодекса на труда въведоха 2-месечен отпуск за бащи

Днес (5 август), с публикуването им в брой 62  на “Държавен вестник”, влизат в сила няколко промени в Кодекса на труда.

Една от тях е нов вид двумесечен платен отпуск за баща, отглеждащ дете до 8-годишна възраст. Очаква се съвсем скоро да бъде приета от Министерския съвет Наредба за работното време, почивките и отпуските, с която ще се определят реда и начина за ползване на новия вид платен отпуск за бащите или осиновителите.

С новите промени, които освен в Кодекса на труда са разписани и в Кодекса за социално осигуряване, се уреждат условията за получаване на парично обезщетение от бащите или осиновителите за времето на ползване на отпуска за отглеждането на детето.

Влизат в сила и нови промени в Закона за здравното осигуряване, свързани с осигуровките за бащите и осиновителите, ползващи новия отпуск.

Ще има и нови промени в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г., с които ще се определи дължимият размер на обезщетението за ползване на платения отпуск за бащите или осиновители.

Освен това двумесечният платен отпуск ще бъде отразен и като промени в Закона за отбраната и въоръжените сили, с които ще се даде право на военнослужещите мъже да излязат в "бащинство".

Въвеждат се и нови права и задължения за страните по трудовото правоотношение. Става дума за нов размер на срока за изпитване при срочен трудов договор, нови задължения за работника при паралелна  работа по два трудови договора.

Освен това вече законово е разписано, че работодателят е длъжен да информира работниците и служителите за приетите в предприятието вътрешни правила за работната заплата, зачитане на работното време през време на обучение за поддържане на квалификацията.

Влизат в сила и нови права за облекчени условия на труд за работници и служители, които имат семейни задължения - грижат се за зависими членове на техните семейства.

Борислава Кирилова

Facebook logo
Бъдете с нас и във