Банкеръ Daily

Управление и бизнес

С още 199.5 млн. лева ще подкрепят 3739 малки и средни фирми

Четири са активните в момента икономически мерки, изпълнявани от Министерството на икономиката, по линия на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ за преодоляване на негативните ефекти от пандемията COVID-19 върху българската икономика.

Първата е

„Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Бюджетът на мярката е в размер на 235 млн. лева. Към момента са сключени 1551 договора на обща стойност 213 млн. лева, съобщиха от икономическото министерство.

Вече са изплатени 175 млн. лв. по 1267 договора. Заедно с това са одобрени и предстои плащане по 10 млн.  лв. по 72 договора.

В процес на разглеждане са 212 финални отчета  за 28 млн. лева.

Бизнесът може да разчита и на

„Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за 2019 г. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Общо 78 млн.лв. е първоначалният бюджет, отбелязват от Министерството на икономиката. Наддоговарянето е за 106.4 млн. лв. /съгласно т.8 от Условията за кандидатстване по процедурата/.

Сключените договори по мярката са 1362 на обща стойност 68.1 млн. лева. Няма плащания все още.

От икономическото министерство съобщават, че 1555 проектни предложения  одобрени за финансиране.

Предстои поетапно изпращане на покани за предоставяне на доказателства, че кандидатите отговарят на изискванията за бенефициент.

Третата мярка е 

„Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II“ НАП (III Фаза).

Тя ще подпомогне микро, малки и средни предприятия преустановили или ограничили дейността си в резултат на заповеди на министъра на здравеопазването за въвеждане на ограничителни противоепидемични мерки.

Бюджетът на процедурата е 55 млн. лева. Общо 2758 са подадени заявления към по третата фаза.

Изплатени до момента са 13.5 млн. лв., които са насочени към 2472 фирми.

Трета фаза на програмата е свързана с удължаване подпомагането със средства за оборотен капитал на фирмите с преустановени дейности или обекти за периодите от 22 март 2021 г. до 30  април същата година.

От 2 юли започнаха плащанията към фирмите.

Програмата „Възстановяване“ е в подкрепа на бизнеса чрез гаранции от Фонда на фондовете.

Това означава, че в банките, които вече са подписали програмата, управляващите малки и средни бизнеси ще могат да отидат и да вземат своя кредит за възстановяване“.

По Инструмент по ПО2 условията на гаранцията предвиждат кредитите да бъдат отпускани в кратки срокове, с минимална административна тежест и без да е необходимо материално обезпечение. Инструментът е стартирал през 2020 г., като в началото на юни 2021 г. условията бяха променени в съответствие с програма „Възстановяване“.

По Инструмент по ПО6 условията на инструмента са идентични с условията на инструмента по ПО2.

Бюджетът по ПО2 е 440 млн. лева целеви портфейл, а по ПО6 - 240 млн. лева целеви портфейл.

По ПО2 към 12 август по новите условия са договорени 122 кредита на обща стойност от приблизително 61 млн. лева. В периода между 27 юли и 12 август  портфейлът е нараснал с 40.2 млн. лева.

Към момента продуктът ПО2 се предлага в Токуда банк, Първа инвестиционна банка, Райфайзенбанк, Пощенска банка, ОББ и Банка ДСК, като в ход са преговори и с Уникредит Булбанк.

За средствата от ПО6 на 10 август е подписано финансово споразумение между Управляващия орган на ОПИК и „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД. Предстои обявяване на процедура от страна на ФМФИБ за избор на финансови посредници в най-кратки срокове.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във