Банкеръ Daily

Управление и бизнес

С над 39 млн. лв. подкрепят хранително-вкусовата промишленост

Проектни предложения могат да разчитат на инвестиции на стойност до 300 000 евро по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програмата за развитие на селските райони. Процедурата ще бъде с общ бюджет в размер на 39 116 000 лева и изцяло е насочена към кандидати от хранително-вкусовата промишленост.

Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода  2014-2020 г. е публикувал за обществено обсъждане проект на насоки за кандидатстване по процедура.

Очаква се с реализирането на проектните предложения  да се подобри цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятията в сектора на хранително-вкусовата промишленост. Това може да стане чрез въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка; подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост; опазването на околната среда и други.

Предложения и коментари по публикуваните насоки могат да се правят до 17 септември чрез Информационна система за управление и наблюдение \ИСУН\ 2020, уточняват от агроминистерството.

Facebook logo
Бъдете с нас и във