Банкеръ Daily

Управление и бизнес

С над 34% падат сметките за газ за август и септември

Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди промяната в цените на природния газ със задна дата - за август и септември 2019 г. Ходът ще позволи да се възстановят суми на клиентите по надплатените от тях сметки.

На закрито заседание енергийният регулатор прие решения във връзка с подадените от "Булгаргаз" заявления за утвърждаване на цени за периода 5 август 2019 г. - 31 август 2019 г. и 1.09.2019 – 30.09.2019 г., по които общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиентите, присъединени към газопреносната мрежа. 

Утвърждаването на цени на природния газ за минали периоди е в резултат на променените условия на договора между "Булгаргаз" и "Газпром экспорт" от 2 март за доставка на природен газ, съгласно които общественият доставчик на природен газ следва да възстанови суми по договори за доставка на природен газ, считано от 5 август 2019 г.  В тази връзка съгласно приетите промени в Закона за енергетиката от 24 април общественият доставчик на природен газ следва да възстанови суми по договори за доставка на природен газ на крайни снабдители на природен газ и клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, включително на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

За периода 5 август 2019 г. - 31 август 2019 г. Комисията утвърди цена на природния газ в размер на 29,28 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). В сравнение с утвърдената от КЕВР от 28 юни 2019 г. цена за август 2019-а намалението е с 15,62 лв./MWh или с 34,79%.  

Що се отнася за дните от 1.09.2019 г. до 30.09.2019 г. - цената ще е 29.49 лв./MВтч (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), което е с 15.41 лв. по-ниско от предишната или понижение от 34.32%. 

При утвърждаването на цените КЕВР е използвала хибридна формула за ценообразуване по договора с "Газпром", разходите за пренос на природния газ през територията на Румъния, както и усреднения валутен курс на БНБ на лева спрямо долара за всеки от двата месеца.

През тази седмица КЕВР ще проведе закрити заседания, на които предстои да  приеме окончателни решения във връзка с подадените от "Булгаргаз" заявления за утвърждаване на цени на природния газ и за други минали периоди - октомври, ноември и декември 2019 г. 

КЕВР анализира влиянието на променените цени на природния газ през периода от август 2019 г. до март 2020 г. върху цените на топлинната енергия и на електрическата енергия, произведена от топлоцентрали с високоефективно комбинирано производство. В тази връзка регулаторът ще приеме отделно решение за изменението на цените на топлинната енергия и на високоефективната електроенергия за указания период.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във