Банкеръ Daily

Управление и бизнес

С над 1.9 млрд. евро от еврофондове модернизираме жп инфраструктурата

Повишаване на енергийната ефективност на транспорта и насърчаване използването на алтернативни горива са сред основните направления на провежданата от Министерството на транспорта и съобщенията политика. Това коментира заместник-министър Владимир Върбанов на Националната кръгла маса на тема „Енергийна ефективност в транспорта и перспективи за използването на нисковъглеродна енергия в Дунавския регион“, организирана от Русенския университет „Ангел Кънчев“. „Сектор "транспорт" е основен консуматор на енергия и генератор на замърсяване на околната среда. Той консумира горива, произведени на базата на нефт, който е 100% внос в България“, отбелязва той.

Делът на транспорта в крайното потребление на нефтопродукти през 2010 година е бил 83.8%, а през 2020-а възлиза на 84.2 на сто. Тенденцията към нарастващо енергийно потребление е дългосрочна и тя се дължи на растящия брой на автомобилите, както и увеличението на годишния им пробег. Делът на автомобилния транспорт в общото енергийно потребление в транспорта през 2020-а достига 97 процента. „Темата за енергийната ефективност в транспорта е все по-актуална на фона на геополитическата обстановка в нашия регион и растящите цени на енергоносителите. Днес повече от всякога досега се усеща необходимостта от спешни и последователни мерки за прехвърляне на товари и пътници към енергийно ефективни видове транспорт, какъвто е жп транспорта. Нашето министерство е насочило значителен ресурс от разполагаемия по линия на Европейските фондове за периода 2021-2027 година към модернизиране на жп инфраструктурата и закупуване на подвижен състав“, отбелязва заместник-министър Върбанов.

Малко над 1.9 млрд. евро ще бъдат използвани за целта. Разработен е и план за развитие на комбинирания транспорт в България до 2030 година, който предстои да бъде одобрен. Върбанов съобщи, че ще се прилага голям набор от стимули за насърчаване на жп транспорта и повишаване на конкурентоспособността му спрямо автомобилния. Разработена и  национална рамка за политика за развитие на пазара за алтернативни горива в транспортния сектор, както и за създаване на съответната инфраструктура.

По програмата за транспортна свързаност 2021-2027 година е предвидено финансиране в размер на 47 млн. евро за изграждане на зарядни станции по първокласната пътна мрежа, а също така за изграждане на зарядна инфраструктура по морските и речните пристанища за обществен транспорт, разположени по трансевропейска транспортна мрежа.

В проекта на Националния план за възстановяване и устойчивост е предвидена реформа за електрическа мобилност, която да стимулира изграждането на зарядна инфраструктура, както и по-широко навлизане на електрически превозни средства. Целта е до 2026 година да бъдат изградени 10 000 публично достъпни зарядни станции за електрически превозни средства, включително и бързо зарядни. Другата це е да бъдат регистрирани 30 000 броя електрически превозни средства.

Facebook logo
Бъдете с нас и във