Банкеръ Daily

Управление и бизнес

С над 13 млн. лв. подкрепят "късите вериги за доставка" и местните пазари

Подкрепата на местната икономика, особено в днешната ковид реалност, е много важно за всеки регион у нас. А така се осигурява заетост на фермерите и фирмите от хранително-вкусовата промишленост, както и прясна сезонна храна на хората и най-важното по-здравословен начин на живот.

По света вече са го измислили. Изграждането на "къса верига на доставки" е една стъпка в тази посока. В нея участват ограничен брой икономически оператори, които са поели ангажимент да си сътрудничат. И те са посветени на местното икономическо развитие и на близките териториални и социални отношения между производители, преработвателни и потребители. 

И държавата прави опит да помогне в тази посока. Вече се приемат документи по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. за подкрепа на късите вериги за доставка и местните пазари. Подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ дава възможност за кандидатстване за втори път тази година. Общият размер на безвъзмездната финансовата помощ по процедурата е 13 690 600 лева, съобщиха от агроминистерството.

Чрез нея ще се подпомогне създаването, организацията, укрепването и популяризирането на местните пазари и късите вериги за доставки чрез хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците в тях. По този начин потребителите ще имат възможност да купуват продукти директно от местните производители.

Като „местни пазари“ се определят пазарите, които са в радиус от 75 км от стопанството на произход на продукта. В този радиус трябва да се осъществяват както преработката на продукта, така и продажбата му на крайния потребител.

Тази подкрепа е за фирми, регистрирани по Търговския закон, или дружества, учредени по смисъла на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), които представят колективен проект за сътрудничество за изграждането и развитието на къса верига за доставки или за изграждане и развитие на местен пазар.

Максималният размер на финансовата помощ, която може да се получи за един проект, е 977 600 лв., а минималният - 15 хил. лева.

Проектни предложения по подмярката могат да се представят до 1 февруари следващата година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във