Банкеръ Daily

Управление и бизнес

С над 12% нараства оборотът на куриерските фирми за година

През първото тримесечие общият индекс на оборота в сектор "Транспорт, складиране и пощи" нараства с 3.7% в сравнение с година по-рано. Най-голям ръст се наблюдава при пощенските и куриерските услуги - с 12.5%. Намаление е отчетено само при "Воден транспорт" - с 4.7%. Това показват данните на Националния статистически институт.

Спрямо края на миналата година оборотът на сектор "Транспорт, складиране и пощи" се увеличава с 3 на сто. Тук най-голямо е увеличението при "Складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта“ - с 5.7%, като се отчита по-значителен спад при "Воден транспорт" - с 20.3 процента.

Общият индекс на оборота за сектор "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ нараства с 4.4% спрямо четвъртото тримесечие на 2019 година. Увеличение е регистрирано при повечето дейности, като то е най-голямо при "Далекосъобщения" - с 10.4%. Съществено намаление е отчетено при "Информационни услуги" - с 8.8 на сто.

Статистиката сочи още, че на годишна база при другите бизнес услуги ръст се е отчетен при повечето дейности, като той е най-голям при "Дейности по почистване“ - с 23.4%, а най-значително намаление е регистрирано при "Туристическа агентска и операторска дейност и други дейности, свързани с пътувания и резервации“ - с 25.6%.

Facebook logo
Бъдете с нас и във