Банкеръ Daily

Управление и бизнес

С над 12 млн. лв. ще се очертае "зелената зона" във Варна

Нови 14 проекта за развитие на инфраструктурата и градската среда са разработени във Варна. За изпълнението им общината възнамерява да изтегли дългосрочен кредит. Предложенията ще бъдат разгледани в комисиите към Общински съвет - Варна и след това на редовна сесия на общинарите и след одобрение ще започне изпълнението им.

Сред предлаганите проекти е и този за „Разширение на Зона за платено улично паркиране - Зелена Зона в град Варна”. По него се предвижда разработване на ефективен подход за осигуряване и управление на паркирането в града, който да отговаря на нуждите на гражданите във Варна. 

Стойността на проекта е до 12 200 000 лв. с ДДС, като средствата ще са от дългово финансиране. Ще се ползва заем от „Регионален фонд за градско развитие“ АД - финансов посредник, управляващ финансов инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България“, и „Банка ДСК“ АД, съфинансираща институция по инструмента/заем от друга финансова или кредитна институция.

Целта на проекта е да бъдат разширени възможностите за платено улично паркиране в широкия център на Варна с въвеждане на т. нар. „зелена зона“.  Това ще стане с осигуряване на нови паркоместа, гъвкавост и удобство за гражданите, коментира Младен Иванов, директор на общинското предприятие „Общински паркинги и синя зона“. Средствата за изпълнението са заложени в дългосрочния кредит, който общината планира да изтегли.

Преди въвеждането на „зелена зона" ще бъде извършен основен ремонт и рехабилитация на 120 000 кв. м пътна мрежа в обхвата на зоната, уточняват от общината. Ще бъдат поставени пътни знаци и информационни табели, положена хоризонтална маркировка. Предвидено е още надграждане на капацитета на централизирана система за управление на паркирането, доставка на мобилни терминални устройства за контрол на паркирането и закупуване на специализиран хардуер и софтуер за оборудване на Кол център.

Очаква се проектът да се осъществи до края на 2022 година. "Зелената зона" за паркиране ще разполага с два типа паркоместа - за общо ползване и запазени. Тези за общо ползване ще бъдат предназначени за жители, фирми и гости на града. Запазените паркоместа ще бъдат отдавани под наем на компании и техният брой ще бъде ограничен. Определени паркоместа ще бъдат маркирани за специални потребители, като полиция, община, хора с увреждания.

В проекта е предвидено кратковременно паркиране до 5 часа. Зоната ще е с работно време от 9 до 19 часа в делнични дни. Общият брой на паркоместата - до 10 500, като тези за хора с увреждания ще са  до 500, а  за електроавтомобили - до 64. Разрешенията за живущите в зоната ще са до 10 000 броя. 

В изготвянето на технико-икономическата обосновка на проекта са посочени и цени с ДДС за услугите. Кратковременното паркиране ще е 1 лв. за 1 час. Цената за живущи за едно МПС ще е 5 лв. на месец, а  за живущи за втори автомобил - 10 лв. на месец. За едно МПС фирмите ще плащат по 100 лв. на месец. Цената за едно паркомясто за служебен абонамент в "Зелена зона" ще е 250 лв. на месец, а за служебен абонамент извън Синя и Зелена зона - 120 лв. на месец.

Община Варна е подготвила и 

проект „Екологично чист транспорт за Варна“

финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух“. Той ще се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от държавния бюджет на България. Бенифициенти по договора са Община Варна и „Градски транспорт“ЕАД, съгласно сключено партньорско споразумение.

Очаква се чрез реализацията на проекта да се допринесе за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Варна посредством намаляване наднормените нива на ФПЧ и азотни оксиди за достигане на утвърдените норми в атмосферния въздух чрез предприемането на мерки за подмяна на старите превозни средства на обществения градски транспорт с модерни, екологични транспортни средства

Стойността на проекта е до 85 378 649 лв. с ДДС.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във