Банкеръ Daily

Управление и бизнес

С морския пространствен план се търси баланс между икономическото развитие и опазването на Черно море

Заместник-министър Николова информира, че до 31 март 2021 г. планът ще бъде представен на Европейската комисия.

До края на годината трябва да приключат обществените обсъждания по проекта на Морски пространствен план за периода 2021 – 2035 година. Стратегическият документ е разработен от Националния център по териториално развитие по проект на МРРБ с европейско финансиране Това съобщиха от строителното министерство след участието на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова в семинар на тема „Трансгранично морско пространствено планиране за Черно море, България и Румъния - MARSPLAN-BS II“.

Морският план за пространствено развитие е най-комплексната и сложна задача, изпълнявана в България. Обвързан е с морската стратегия на страната и с Националната концепция за пространствено развитие и интегрираните териториални стратегии за развитие на Североизточен и Югоизточен район на страната, подчертава заместник-министър Николова.

Морското пространствено планиране е важна тема за развитието на Черно море. Чрез него се прави опит да се създаде баланса между икономическите и инвестиционни интереси, от една страна, и опазването на околната среда и природните ресурси, от друга. В него ще са отразени мнения на заинтересованите страни за най-важните приоритети, богата база данни от научни изследвания, информационни ресурси, карти и т.н. Основните му приоритети ще са опазването на морските екосистеми, икономическото развитие, социалното подпомагане, трансграничното сътрудничеството, съхраняване на  културното наследство и околната среда, устройство на крайбрежието, морските пътища и корабоплаването, зоните за спорт и туризъм и други.

Морското пространствено планиране разглежда целия наличен морски и крайбрежен капитал на страната. Очаква се той да доведе до намаляване на конфликтите за достъп до морските територии, намаляване на въздействието върху екосистемите, както и до понижаване на разходите на публичните власти при координирани действие.

По проекта ще се изготви и GIS система, в която над 20 организации ще предоставят данни за крайбрежието и морските територии – климат, защитени територии, демография, морски транспорт, рибарство и аквакултури, биоразнообразие, геология, туризъм, комуникационни системи и други.

Заместник-министър Николова информира, че до 31 март 2021 г. планът ще бъде представен на Европейската комисия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във