Банкеръ Daily

Управление и бизнес

С малки приходи, но и свити разходи, приключва сезонът за "Слънчев бряг"

За разлика от малките градчета и по-малките хотели, големите комплекси но морето не успяха да се справят с предизвикателствата на коронавирусната епидемия в активния летен сезон. Това се вижда и от финансовите им резултати през летните месеци - юли, август и септември. 

Приходите от дейността на "Слънчев бряг" АД за деветте месеца очаквано намаляват. Те са в размер на 2.60 млн. лева. За разлика от предишни години, сега с най-голям дял са тези по перото "други приходи" продажба на активи, които които не се позват от дружеството и не са необходими за неговите дейности. При тях има двойно увеличение до 1.59 млн. лева.  

Паричните постъпления от предоставени услуги, в .т.ч. от наеми и достъп ползване на инфраструстурата и от ползване на транспортната инфраструктура, са се свили двойно до 805 хил. лева спрямо същия период на миналата година. Основната причина за това е свързана с нарушаването на обичайната икономическа дейност в страната в резултат на КОВИД-19. Това пък е повлияло негативно върху операциите на дружеството в активния летен туристически сезон. 

Прогнозите за окончателния резултът към края на годината също са песимистични. 

Спадът на туризма през сезон 2020 е повлиял съществено върху постъпленията от сезонни дейности, които дружеството всяка година и обичайно предоставя. По обективни причини значително са намалели сключените договори за сезонни права и услуги, които са основен източник на приходи за "Слънчев бряг" АД. Заедно с това има прекратявване на дългосрочни наемни договори или намаляване на анемни цени. С месец е бил по-кратък активния сезон. Въпреки че са одобрени по-ниски цена на сезонните дейности, се отчита сериозен спад на клиенти на дружеството и изобщо тна територията на курортния комплекс. Заради липсата на туристи и търговската дейност е била слаба.  Голяма част от обектите са останали незаети. 

Приходите от продажба на ел.енергия от фотоволтаичната централа са на обичайното си ниво. Тя се изкупува от "ЕВН България Електроснабдяване". Тези приходи са сигурни до 2025 година, когато изтича договорът между двете фирми. 

Разходите по дейността са сериозно намалели през третото тримесечие предвид критичната ситуация с туристическия сезон. По всички позиции има свиване, а при ползваните външни услуги то е двойно по-ниско. В основната си част харчовете са свързани с поддръжка на комплекса. Силно са били ограничени разходите за ремонт и поддръжка на инфраструктурата. 

В крайна сметка въпреки свитите приходи, но и силно намалели разходи, финансовият резултат на "Слънчев бряг" АД е печалба от 1.10 млн. лева. През същия семон преди година дружеството е било на загуба от 137 хил. лева. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във