Банкеръ Daily

Управление и бизнес

С европроект ще подобряват транспортната свързаност в област Бургас

По план продължава работата по проекта "Регионална мрежа Бургас", съобщиха от пресцентъра на общината. Негов двигател е кметът Димитър Николов, като така ще се осигури по-качествена транспортна свързаност между общинските центрове в областта чрез удобни четирилентови пътища. Първите направления, за които се извършва прединвестиционно проучване и идейно проектиране, са Бургас - Айтос, Бургас - Малко Търново, Бургас - Средец и обход на комплекс "Меден рудник".

Ангажираните с предварителната подготовка специалисти са представили вече своите виждания пред експерти от изброените общини.

След детайлно обследване на съществуващите инфраструктура и ландшафт, проектантите предлагат, едновременно с разширяването на пътищата между общинските центрове, на много места да се изградят кръгови кръстовища вместо сегашните. Според тях това ще дисциплинира водачите да шофират с разумна скорост, но при организирано пакетно придвижване те ще стигат по-бързо и безопасно там, за където са тръгнали. Като пример за подобна пътна организация се посочва отсечката Пловдив - Асеновград у нас, както и шосетата в съседна Турция.

На много места се предлагат също така обръщала за връзка с малките населени места по пътищата между Бургас, Айтос, Средец и Малко Търново, както и обходи, например при квартал "Ветрен" и село Маринка.

Община Бургас е направила своите забележки по така представената разработка. Работата продължава с останалите необходими проучвания, с предстоящо изготвяне на парцеларни планове и задействане на различни процедури, сред които и отчуждителни за имоти покрай трасето.

След изготвянето на всички документи, общините, които участват в проекта, ще кандидатстват заедно за европейско финансиране през новия програмен период. "Изграждането на една такава оптимизирана пътна мрежа ще даде нови възможности за икономическо развитие на региона, за подем в туризма и образованието, за по-добро здравеопазване", отбелязва кметът Димитър Николов.

Област Бургас осигурява 5.22% от БВП на страната. Районът разполага с добра транспортна и пазарна инфраструктура. на територията на областта са разположени пристанищен комплекс - Бургас, нефтено- и рибно пристанища, както и пристанищата на Созопол, Несебър и Царево. Чрез "Летище Бургас", включително и с карго терминал, областта на свързва бързо със света. Част от националната жп мрежа са разширените жп гари в Бургас и Карнобат. Освен това големи предприятия за автотранспорт има в Бургас и Карнобат. На разположение на инвеститорите са обширни складови площи - открити и в помещения, разположени предимно в района на пристанището и близо до магистралата Бургас- Карнобат, както и Бургаска свободна зона.

Промишлеността в областта със своята многоотраслова специфика е водещ сектор в икономическата структура на Бургас. Застъпени са повечето отрасли с изключение на автомобилостроене, ниско- и високоволтови инсталации и отчасти електроника. Някои от производствата са единствени или определящи за страната, като например: тъмни и светли нефтопродукти, химически влакна, пластмаси и други химически изделия; корабостроене, вентилационна и пречиствателна техника, товарно вагоностроене, рибопреработвателна промишленост и т.н.

Няколко промишлени отрасли са от решаващо структурно значение: нефтохимическа /нефтопреработваща промишленост/, която дава 70% от обема на промишленото производство, хранително-вкусова промишленост и винопроизводство (с дял от 12.2%), производство на електрическа и топлинна енергия (с дал от 3.6%) и текстилната промишленост, която дава 2.4% от индустриалното производство.

Област Бургас е с висока степен на индустриализация. Туризмът, селското стопанство и транспорта допълват цялостния икономически облик на региона.

Facebook logo
Бъдете с нас и във