Банкеръ Daily

Управление и бизнес

С европари София ще актуализира програмата си за качество на въздуха

Министърът на околната среда Нено Димов и кметът на София Йорданка Фандъкова подписаха договор за изготвяне на Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021-2026. Програмата е за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на утвърдените норми за качеството на атмосферния въздух в съответствие с нормативната уредба и по-специално нормите за арсен, кадмий, живак, никел и полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух.

Проектът е на стойност  400 000 лв., осигурени изцяло от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.". Срокът за изпълнение на дейностите е 18 месеца. Столичната община вече изпълнява проект за по-чист въздух със средства по програмата чрез мерки за намаляване количеството емисии на фини прахови частици, които са с източник битовото отопление.

В началото на месеца Димов обави, че на общините ще бъдат предоставени около 700 млн. лв. за решаване на проблемите с качеството на въздуха. През последните две години темата стана неотменна част от дейността на правителството, министерството и общините. На 5 юни Министерският съвет прие Националната програма за подобряване качеството на атмосферния въздух 2018–2024 г., която предвижда мерки, насочени към основните сектори на замърсяване с фини прахови частици – битовото отопление и транспорта.

С приемането на програмата се отпускат 100 млн. лв. през следващите 3 години на общините за постигане на целите в техните програми за подобряване на качеството на въздуха. На разположение на 7 общини вече са 111 млн. лв. от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. Допълнителни 390 млн. лв. от спестявания по ОПОС са насочени към електрификация на градския транспорт, които ще са достъпни до края на годината за други 11 общини. Още около 80 млн. се очаква да бъдат осигурени за общините, които не можаха да кандидатстват по първата процедура за подобряване качеството на въздуха по програмата. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във