Банкеръ Daily

Управление и бизнес

С еврофинансиране изграждаме сгради с нулевото енергийно потребление

Зелени политики развиват редица български общини. Пет от тях са бенефициенти по  програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност" (ВЕЕЕЕС) за обновяване на сгради с близко до нулевото енергийно потребление. Техен партньор е Министерството на енергетиката, програмен оператор по тази програма съвместно с Норвежката дирекция за водни ресурси и енергия (NVE).

А това означава, че сградите с близко до нулевото енергийно потребление могат да са реалност и у нас. Всяка една от тях ще покрива дефиницията за "powerhouse" – или "активна" сграда, която произвежда повече енергия от възобновяеми източници, отколкото потребява.

Кметовете на пет общини – Русе, Ловеч, Сандански, Велико Търново и Смолян, подписаха в Министерството на енергетиката анекси за удължаване на изпълнението на проектите с поискани от тях корекции до цялостното им приключване.

В Община Ловеч получават безвъзмездна финансова помощ по проект „Енергийно ефективна модернизация на селищните системи за външно изкуствено осветление на гр. Ловеч и с. Дойренци, община Ловеч“, който е част от програмата, финансирана от Норвежкия финансов механизъм.

С анекса се удължава срока на договора от 18 на 25 месеца, за да се гарантират успешното приключване на дейностите по програмата. Част от тях е и проектът на Община Ловеч за подмяна на осветителните тела и изграждане на фотоволтаична система за производство на електроенергия за собствени нужди. „Проектът се изпълнява в изключително подходящ момент, защото енергийната ситуация в цялата страна на прага на зимата е притеснителна“, коментира кметът Корнелия Маринова. До момента са подменени около 75% от осветителните тела в град Ловеч, монтирани са половината от таблата за управление на уличното осветление и са доставени елементите, необходими за монтажа на фотоволтаичната централа.

Според министъра на енергетиката Росен Христов в утежнената ситуация с доставката на горива е добре общините да се насочат към използването на собствени геотермални източници, както и да оптимизират своето потребление.

Проектът в община Ловеч предвижда няколко мерки за енергийна ефективност:

- замяна на съществуващите конвенционални улични и паркови осветителни тела в град Ловеч и с. Дойренци с високоефективни LED осветители;

- въвеждане на автоматизирана система за централизирано управление и мониторинг на уличното осветление;

- прилагане на мерки за използване на енергия от възобновяеми енергийни източници чрез монтаж на фотоволтаична система за производство на електроенергия за собствени нужди.

След подписването на анекса, дейностите по Норвежката програма в община Ловеч ще приключат на 14 април следващата година, като прогнозите са тя да доведе до над 80% обща икономия на електрическа енергия за улично осветление, както и да намали драстично емисиите на СО2.

Според градоначалника на Русе Пенчо Милков това удължаване на срока на изпълнение на проектите ще помогнат да се решат максимално ефективно проблемите на регионите в условия на енергийна криза. Заместник-кметът на Велико Търново - Нейко Генчев, допълва, че съвместните усилия по програмата ще продължат, но общината разчита и на собствени сили, за да увеличи ефекта от проектите. Според кмета на община Сандански Атанас Стоянов е много важно да се обединят силите за успешно финализиране на проектите по Програмата, което се насърчава съществено с подписването на допълнителните споразумения към договорите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във