Банкеръ Daily

Управление и бизнес

С една трета повече стоки сме изнесли за страни извън ЕС

През август износът на стоки от България за трети страни нараства с 30.8% спрямо същия месец на миналата година и е в размер на 2.71 млрд. лева. 

А за периода между януари и август експортът ни за държави извън Европейския съюз се увеличава с 35.8% на годишна база и е на обща стойност 20.48 млрд. лева. Основните търговски партньори на България са Турция, Сърбия, Украйна, Съединените американски щати, Република Северна Македония, Обединеното кралство /включва Северна Ирландия, Великобритания, Англо-нормандски острови и остров Ман/ и Китай, които формират 50.2% от износа за трети страни.

С изключение на Китай, с останалите ни основни търговски партньори извън ЕС имаме ръст на износа. Най-голям е той към Украйна - със 131.1%, и е в размер на 1.20 млрд. лева. Към Китай експортът на български стоки е намалял с 46.3 на сто до 817.2 млн. лева. Отрицателна е търговското ни салдо само с Турция и Китай.

За осемте месеца най-голям ръст в сравнение със същия период на 2021 г. е отбелязан в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (+203.3%) и „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (+123.1%). Спад се наблюдава в сектор „Артикули, класифицирани главно според вида на материала“* (-11.7%).

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - август също расте - 
с 63.1% на годишна база. и е на стойност 31.50 млрд. лева (по цени CIF). Най-голям е обемът на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Украйна.
Само през август импортът от държави извън Европейския съюз нараства с 36.8% спрямо същия месец на миналата година и е в размер на 3.80 млрд. лева

При вноса на стоки от трети страни най-голямо увеличение спрямо година по-рано е отчетено в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (+378.7%) и „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (+126.5%).

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни

за осемте месеца е отрицателно и е в размер на 11.02 млрд. лева. Само за август този показател също е с отрицателен знак и е 1.09 млрд. лева.

 

* Секторът включва следните раздели: обработени кожи и артикули от тях, н.д.; артикули от каучук; артикули от корк и дървен материал (изкл. мебели); хартия, картон и артикули от хартия и картон; текстил и артикули от текстил (изкл. облекло); продукти от други неметални минерални суровини; чугун и стомана; благородни и други цветни метали; други артикули от метал.

Facebook logo
Бъдете с нас и във