Банкеръ Daily

Управление и бизнес

С доброволен компенсационен фонд фермерите ще борят природни бедствия

В Добричко се обработват над 11% от всички площи със зърнени култури и 8% от тези с маслодайни култури в страната.

Заместник-министър Вергиния Кръстева представи пред земеделски производители концепцията на Министерство на земеделието храните и горите и Държавен фонд "Земеделие" за създаване на компенсационен фонд срещу природни бедствия, който да служи за обезщетяване, съобщиха от агроминистерството. Този взаимно спомагателен компенсационен фонд ще е напълно доброволен за земеделските производители. Средствата в него ще са доброволни вноски от страна на земеделските стопани, средства от съществуващата към момента държавна помощ за обезщетяване на пропаднали площи, които автоматично ще бъдат налети в капитала на фонда. "Последният финансов елемент ще са средства от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) по мярка "Управление на риска", казва заместник-министър Вергиния Кръстева. Обсъжда  се диференцирано заплащане за зърнени култури и за плодове и зеленчуци. През пролетта предстои пускането в експлоатация на седмия радар, който е разположен в района около Шумен.

За периода 2014-2019 г. земеделските производители в област Добрич  са получили финансова подкрепа с европейски и национални средства в размер на 927.1 млн. лв., което представлява над 6% от общо предоставения в земеделието публичен ресурс за същия период. Тази финансова подкрепа представлява ежегодните директни плащания, схемите за преходна национална помощ, компенсаторните мерки по Програмата за развитие на селските райони и схемите по държавните помощи.

Към 2019 г. обработваемата земя в областта заема над  90% от използваната земеделска площ, преобладаващо заета със зърнени и маслодайни култури. Традиционно, най-силно застъпени са пшеницата, царевицата, слънчогледът и рапицата. През 2019 г. в Добричко се обработват над 11% от всички площи със зърнени култури и 8% от тези с маслодайни култури в страната, като площите със зърнени култури нарастват с над 7% в сравнение с 2014 година.

По думите на заместник-министър Кръстева, през периода 2014-2019 г. в областта се засилва интересът към отглеждането на технически култури - площите нарастват седем пъти, заемайки 16% от общите за страната. Увеличение в рамките на периода е налице и при площите със зеленчуци - близо два пъти, и трайни насаждения - с 15%, за което допринася предоставяната подкрепа в сектора.

За кампания 2018 г. в областта са заявени за подпомагане по СЕПП пет пъти повече площи с лавандула в сравнение с 2014 г., като в Добричко се намират близо 40% от всички заявени площи с тази култура за страната, стана ясно още по време на срещата.

Област Добрич е водеща по брой на отглежданите пчелни семейства в страната. През 2018 г. броят на пчелните семейства нараства с 44% спрямо 2014 г., формирайки 8% от общия за страната.

Facebook logo
Бъдете с нас и във