Банкеръ Daily

Управление и бизнес

С близо 63 млн. се увеличават парите за инвестиции в земеделието

С близо 63 млн. лева се увеличава бюджетът по подмярка 4.1 "Инвестиции в материални активи" от програма за развитие на селските райони. Средствата са целево насочени към инвестиции в земеделски стопанства от сектор "Животновъдство".

 

"Увеличаването на бюджета ще допринесе за подпомагане на по-голям брой проектни предложения, водещи до повишаване на конкурентоспособността на животновъдните стопанства. Подмярката цели да се създадат по-добри условия за отглеждане на животните, свързани с повишаване на биосигурността в стопанствата. С предвиденото увеличение се осигурява възможност за обработка на всички постъпили проектни предложения в периода на прием", отбелязват от Министерството на земеделието. 

По предварителни данни и след приключване на обработката на проектните предложения, това увеличение на бюджета ще създаде предпоставка за подпомагане на проекти, получили до 32 точки съгласно критериите за оценка.

Всички проектни предложения, получили минималния брой точки по критериите за оценка (15 т.), ще бъдат разгледани и при освобождаване на финансов ресурс ще се пристъпи към тяхното одобрение.

Проектът на заповед е публикуван на електронната страница на Министерството на земеделието, храните и горите на този адрес и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) за писмени възражения и предложения. 

От министерството информират, че коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 13 юли (включително) на следната електронна поща: [email protected].

Facebook logo
Бъдете с нас и във