Банкеръ Daily

Управление и бизнес

С близо 2% по-евтин газ от януари 2020 г. предлага "Булгаргаз"

"Булгаргаз" ЕАД предложи на КЕВР да утвърди цена на природния газ за първото тримесечие на 2020 г., в размер 43,98 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС) за крайни снабдители на природен газ и за лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, съобщиха от дружеството.

В сравнение с утвърдената за четвърто тримесечие на 2019 г. цена (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), предложената за І-во тримесечие на 2020 г. е по-ниска с 1,94% или с 0,87 лв./MWh.

Намалението на цената се дължи на очакваните по-ниски разходи за доставка. Това следва да се случи заради промяната на пункта на доставка, който от 1 януари се предвижда да бъде на "Странджа-Малкочлар“, намиращ се на българо-турската граница.

Продължават и преговорите между "Булгаргаз" и ООО "Газпром експорт“ за намаление на доставната цена на природния газ за страната.

Въпреки че срокът за постигане на споразумение изтече на 3 декември, двете страни продължават преговорите, като българската страна настоява доставната цена за българския потребител да отразява развитието на цените на ликвидните континентални газови хъбове и действащите гранични цени за Германия, Франция и Италия.

България получи възможност да поиска по-ниска цена след сключването на извънсъдебно споразумение между Европейската комисия и "Газпром". В подробно описаните задължения на "Газпром" към Европейската комисия се казва, че България може да поиска по-ниска цена, когато цената на газа й се отклонява от конкурентните западноевропейски референтни стойностиНовата цена трябва да отразява тези стойности, включително и цените на разпределителните центрове за втечнен газ. В случай че нашата държава направи такова исканe, но не постигне споразумение с "Газпром", следва арбитраж. Делото ще се проведе в рамките на ЕС, където арбитражните съдилища са задължени да спазват и прилагат европейското право в областта на конкуренцията. Отделно - при необходимост, комисията има право да се намесва в такива случаи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във