Банкеръ Daily

Управление и бизнес

С близо 150 млн. лв. ще разполага Община Стара Загора през тази година

Благодарение на европейско финансиране ще продължава да се работи и по проектите за модерен градски транспорт и подобряване на качеството на атмосферния въздух.

Макрорамката на проекта на бюджета на Община Стара Загора за тази година е 148 364 818 лева, съобщиха от местната управа. В тези средства са включени субсидията за делегирани от държавата дейности и собствени приходи, дейности, финансирани с общински приходи, както и преходният остатък. Над 177 млн. лева е общо индикативният годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и бюджета на общината. За сравнение, през миналата година администрацията е разполагала общо  с малко над 153 млн. лева. 

Основен приоритет пред местната власт остава запазването на фискалната устойчивост, провеждането на последователна и предвидима политика и запазване на балансиран стабилен общински бюджет. Акцентът ще бъде върху предлагането на повече и по-качествени услуги в сферите на образованието и здравеопазването, подобряване на градската среда, модернизация на транспортна инфраструктура, ВиК мрежи и други. Прави впечатление в проектобюджета, че се повишават разходите по различните функции с цел подобряване на предлаганите услуги.  

Благодарение на европейско финансиране ще продължава да се работи и по проектите за модерен градски транспорт, обновяване на образователната инфраструктура, както и подобряване на качеството на атмосферния въздух. През тази година ще се обърне внимание и на малките населени места, които са част от община Стара Загора. Според главния финансист Цанка Ганева, ако селата бъдат включени в следващия програмен период за европейско финансиране, това значително ще подобри жизнената среда в тях, тъй като към момента те се издържат от общия старозагорски бюджет и това е причина нещата да се случват по-бавно.

За разглеждане и гласуване бюджет 2020 ще влезе в залата на Общинския съвет на 13 февруари. 

Ста̀ра Заго̀ра е един от основните икономически центрове в страната, както и основен транспортен възел на Южна България. Той е център на едноименните община, област. Регионалната асоциация на общините "Тракия" е най-голямото регионално сдружение на общини в България, учредено за сътрудничество, обща икономическа политика, планирането на региона и евроинтеграция. Градът е шестият по големина в страната с население от 135 715 души по данни на НСИ от края на миналата година.

Общината е стратегически център в България и на Балканския полуостров. Благоприятното транспортно-географско положение на община Стара Загора и в частност на град Стара Загора е едно от важните предимства на общината и важен фактор за нейната конкурентноспособност. Чрез изграденият автомобилен и ж.п. транспорт се осигуряват добри възможности за търговски контакти със страните от Европа, Близкия и Среден Изток.

Facebook logo
Бъдете с нас и във