Банкеръ Daily

Управление и бизнес

С бизнес платформа ще се разширява деловото сътрудничество между България и Египет

Съпредседател на Българо-египетският бизнес съвет ще бъде заместник-министърът на икономиката Александър Манолев.

След като през 2015-а стокообменът прескочи половин милиард, Египет се утвърди като един от големите търговски партньори на България в района на Близкия изток и на целия Африкански континент. А през 2017 г. двете страни вече са си обменили стоки за 1.030 млрд. щ. долара. Търговското салдо обаче е отрицателно за България. Българският износ се формира основно от нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите, рафинирана мед, пшеница и смес от пшеница и ръж, царевица, автомобилни превозни средства за специални цели, сурови и необработени тютюни и други стоки. Вносът от Египет включва сурови нефтени масла, минерални или химични азотни торове, полимери на пропилена,  сол, вкл. готварска, и други. Като най-перспективни области на двустранното икономическо сътрудничество днес се разглеждат енергетиката, транспортът, комуникациите, хранителната промишленост, селското стопанство и туризма. Това отбеляза д-р Сахар Наср, министър на инвестициите и международното сътрудничество на Египет при гостуването си у нас през февруари. 

Страната ни полага последователни усилия за допълнително стимулиране на сътрудничеството. В тази връзка правителството одобри План за действие на Българо-египетски бизнес съвет, който ще се провежда веднъж годишно. Съпредседател от българска страна ще бъде заместник-министърът на икономиката Александър Манолев.

По време на тези срещи се предвижда да бъдат обсъждани въпроси, свързани с идентифициране на нови възможности за развитие на двустранните икономически отношения, разработване на предложения за подобряване на бизнес средата, разширяване на мрежата от български и египетски компании, работещи заедно, включително чрез организиране на бизнес мисии, форуми и инвестиционни семинари в България и Египет и други.

С тази нова платформа се цели засилване на диалога и да допринесе за по-нататъшния обмен на информация и опит между двете страни в икономическата сфера. Ще бъдат обсъдени и мерки за привличане на египетски инвестиции в България и създаване на конкретни бизнес контакти и партньорства между компании от двете страни.

В областта на инвестиционното сътрудничество е подписан Договор между България и Арабска република Египет за взаимно насърчаване и защита на инвестициите (на 15 март 1998 г., в сила 8 юни 2000 г.). Предвид членството на България в Европейския съюз Договорът бе хармонизиран по време на визитата на президента Георги Първанов в Египет през  април 2008 година.

Съгласно статистика на БНБ през последните години реализираните в България инвестиции от Египет са съвсем малки и епизодични.

Правителството е одобрило също така проект на Спогодба за въздушен транспорт между България и Египет като основа за водене на преговори. С нея ще се замени съществуващата от 1959 г. и ще се актуализира правната основа на двустранното сътрудничество в областта на въздушния транспорт.

Документът включва комплекс от правни положения, предоставящи на превозвачите по-големи възможности за достъп до пазари. Прилагането им ще има положителен ефект за намаляването на ограниченията по маршрутите, гъвкавостта при ценообразуването, общото намаление на експлоатационните разходи и възможности за коопериране между превозвачите.

Египет е един от нашите стабилни търговски партньори от региона на Близкия изток. След приемането на България в Европейския съюз между страните е създадена Смесена комисия за икономическо сътрудничество, която е приемник на съществуващата до 2007 г. българо-египетска Смесена комисия за икономическо, търговско и научно-техническо сътрудничество. Последната й тринадесета сесия бе проведена в периода 17-18 април 2007 г. в Кайро. Тогава е подписано Споразумение за икономическо сътрудничество между правителствата на двете страни, което е хармонизирано съобразно изискванията на ЕС и Споразумението на Египет за асоцииране към Европейския съюз.

Facebook logo
Бъдете с нас и във