Банкеръ Daily

Управление и бизнес

С авансови плащания „Булгартрансгаз“ ще икономиса 106 млн. лв.

„Булгартрансгаз“ ЕАД ще реализира обща икономия в размер на 106 млн. лв., заплащайки предсрочно задължения към обединение „Консорциум Аркад“ и погасявайки задължения към банки чрез авансовото плащане на над 349 млн. евро или 683 млн. лева от страна на ООО „Газпром Експорт“, съобщиха от държавната компания.

На 17 юни „Булгартрансгаз“ ЕАД е информирала всички свои настоящи и бъдещи ползватели на газопреносната система, резервирали дългосрочен капацитет или възнамеряващи да резервират капацитетни продукти в предвидения търг за разпределение на годишни капацитетни продукти, включително резервиралите капацитет по дългосрочни договори с фиксирани цени, за възможността за еднократно авансово плащане на стойността на резервирания дългосрочен капацитет. Става въпрос за дисконтиране на сумата с 2.7% на годишна база при резервация за най-малко една година.

От страна на ООО „Газпром експорт“ е изразен интерес и готовност за извършване на авансово плащане на дължими суми за резервация на капацитет по сключен договор за резервиране на капацитет за периода от 1 юли 2021 г. до 30 юни 2023-а.

Общата дължима сума за периода за газови години 2021/2022 и 2022/2023 възлиза на 704 477 888.26 лв. без ДДС. При прилагането на дисконтов фактор от 2.7% на годишна база сумата за авансовото плащане от руската фирма възлиза на 683 302 760.39 лв. без ДДС.

Получените средства „Булгартрансгаз“ ЕАД ще използва за частично погасяване на задължения към основния изпълнител (Обединение „Консорциум Аркад“) на строително-монтажни дейности на проекта за „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“. След получено предложение от обединение „Консорциум Аркад“, газопреносният оператор ще заплати предсрочно сума в размер на 461 096 701.65 лв., като по този начин дружеството няма да дължи оскъпяване по същата и съответно ще реализира икономия в размер на 80 321 808.44 лева. В допълнение, съгласно предложенията на консорциума, „Булгартрансгаз“ ЕАД ще реализира допълнителна икономия в размер на 14 641 567.36 лв., в резултат от допълнителното намаление на процента на дължимото оскъпяване за тригодишен период.

Наличните средства дават възможност за „Булгартрансгаз“ ЕАД предсрочно да погаси и 65 млн. евро към търговски банки. При предсрочно погасяване на задълженията, дружеството ще реализира спестяване в размер на общо 11 662 232.90 лв. от разходи за лихви, както и ще възстанови предоставени обезпечения в размер на 24 142 912 лева. Остатъкът от авансовото плащане, в размер на 95 077 109.16 лв., „Булгартрансгаз“ ЕАД ще използва за заплащане на бъдещи оперативни, инвестиционни и финансови разходи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във