Банкеръ Daily

Управление и бизнес

С 99 млн. лв. подпомагат засегнатите от Ковид-19 агрофирми и фермери

До днес се приема документи по извънредните мерки COVID 1 и COVID 2. По мерките се подпомагат земеделски стопани, микро, малки и средни предприятия, както и групи и организации на производители, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от пандемията от коронавирус. 

Подмярка COVID 1 е с бюджет 93.5 млн. лева и обхваща секторите - „Плодове и зеленчуци", „Маслодайна роза" „Винени лозя", „Декоративни растения", „Животновъдство" (говеда, биволи, овце и кози) и „Пчеларство".

По нея ще бъдат подпомагани земеделски стопани, кандидатствали за подпомагане по схемите за директни плащания през Кампания 2019 и Кампания 2020 или кандидатствали и одобрени за предоставяне на държавна помощ de minimis за подкрепа на пчеларите през 2019 година. Подкрепа ще получат и бенефициенти с действащ договор или одобрено заявление по мерките от ПРСР 2014 – 2020-а.

До момента по подмярка COVID 1 са подадени 33 324 заявления.

Подмярка COVID 2 е с бюджет 5.5 млн. лева и обхваща всички останали направления в областта на растениевъдството и "Животновъдство" (свине и птици).

Тя е за кандидатствалите за подпомагане по схемите за директни плащания през Кампания 2019 и Кампания 2020, или бенефициенти с действащ договор/ангажимент по мерките от ПРСР 2014 – 2020-а. Земеделски стопани, които отглеждат свине и/или птици, могат да кандидатстват по подмярката в случай че са кандидатствали и одобрени за предоставяне на държавна помощ през 2019 г. по схема "Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците" и/или схема "Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете".

До момента по мярка COVID 2 са подадени 1 193 заявления. След приключване на приема, ДФ „Земеделие” ще извърши административни проверки на представените документи от кандидатите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във