Банкеръ Daily

Управление и бизнес

С 46% расте двустранният стокообмен на България с Канада

Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Канада (СЕТА) е в сила от 21 септември 2017 година. Документът беше одобрен от страните членки и гласуван от Европейския парламент. Споразумението ще доведе до отпадане на 98% от тарифите, които сега бизнесът плаща в процеса на вноса и износа между ЕС и Канада.

Прилагането му вече показва резултат - търговският обмен между ЕС и Канада през 2019 година се е увеличил с 25% за стоките и с 39% за услугите в сравнение с нивата преди сключването на търговското споразумение СЕТА, съобщи председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен след срещата на върха между двете страни.

Канада е от печелившите места в света за международен бизнес и преки чуждестранни инвестиции. Страната е технологично ориентирана и се отличава с културно многообразие. В резултат от регламент на СЕТА, фирмите от ЕС, сред които и българските фирми, ще са първите неканадски фирми, които ще бъдат допускани да участват в търгове за предоставяне на стоки и услуги на федерално, провинциално и общинско ниво.

При условията на СЕТА български фирми от сектора на услугите могат да се възползват от новите възможности за бизнес в Канада в сфери като: телекомуникации; финанси; счетоводство и инженеринг; услуги в сферата на екологията като пречистване на отпадъчни води. По отношение на канадския инвеститорски интерес - засилени инвестиционни интереси канадският бизнес проявява в сфери като: недвижими имоти; градско планиране; високотехнолочичен сектор; аутсорсинг.

Числата за сътрудничеството между България и Канада са скромни. Но все пак прави впечатление, че  предварителните данни за пандемичната 2020 г. показват

46%-ен ръст на двустранния стокообмен спрямо 2019 г.

до 302.8 млн. щ.долара. Това съществено нарастване отразява значително увеличение на вноса (+105%), подкрепено от устойчиво повишение и на износа (+6.8%). Отчетеното нарастване на българския износ се дължи основно на реализираните по-високи в стойностно отношение доставки на руди на благородни метали (+16%), на семена от слънчоглед (+56%), на медикаменти (+26%) и на дамски трикотажни облекла (+12%). От своя страна вносът нараства главно поради съществени покупки на медни руди и концентрати (+310%), меден камък (+42%), пътнически  автомобили (+23%) и хранителни продукти (+43%).

Преките канадски инвестиции в България са сравнително скромни, като след достигнатия пик от 26.7 млн. евро през 2004 г. нетният годишен поток на капиталовложенията се характeризира с едноцифрени стойности. За  2017 г. централната ни банка отчита нетни трансакции с Канада в размер на 1.6 млн. евро, през 2018 г. нетният поток се оценява на 14.8 млн. евро, а през 2019 г. - на 6.2 млн. евро. Понастоящем данните за 2020 г. показват приток в размер на 3.3 млн. евро. По изчисления на в. „БАНКЕРЪ“ сумата на всички капиталовложения, реализирани от канадски компании в България за периода 1996-2020 г., е 83.6 млн. евро, като по този начин страната се нарежда в топ 50 в класацията по географски признак на инвеститорите у нас.

Не можем да пропуснем присъствието у нас на

канадската „Дънди Прешъс Металс“ -

водеща компания в рудодобивната индустрия, която притежава и и оперира две златни мини в страната – в Челопеч и в Крумовград.

Скромният размер на инвестициите от Канада може да се обясни основно с географската отдалеченост и непознаването на българската икономика и региона като цяло, а така също с недооформената нормативна рамка на двустранните отношения в тази област. Осъществените до момента у нас преки капиталовложения от Канада са съсредоточени главно в добивната промишленост и аутсорсинга на бизнес процеси, като България се стреми да насърчи развитието на инвестиционното сътрудничество в сферата на енергетиката, високите технологии и инфраструктурата.

Перспективни за развитието на икономическото сътрудничество между България и Канада са възможностите, свързани с

прилагането на СЕТА.

Пример за потенциалът на споразумението за свобдна търговия са текущи обобщения на финансови анализатори в Канада, според които скоро след временното влизане в сила на документа, въведените с него финансови облекчения са довели до осезаемо намаляване на транспортните разходи и до увеличаване на обемите на вноса от европейски страни, в т.ч. и от България.

Общото мнение на канадския бизнес е, че положителните последици от отварянето на нови пазари за канадски стоки и услуги посредством регламентите на СЕТА тепърва ще стават видими. От канадска страна очакванията са за това, ползите от СЕТА да се отразят основно на фирмите от по-малък или среден тип, за които митническите тарифи са особено осезаеми.

България присъства и в туристическите пакети на канадските агенции основно като дестинация за летен, планински, исторически и културен туризъм.

Facebook logo
Бъдете с нас и във