Банкеръ Daily

Управление и бизнес

С 30% по-ниска е печалбата на "Трейс груп холд" за първото тримесечие

Въведени противоепидемични мерки и ограничения от март насам в опит да се ограничи разпространението на вируса ограничиха социалните контакти. Това доведе до нарушаване на нормалната икономическа дейност почти на всички стопански субекти в България – удължаване и прекъсване на административни срокове, удължаване срока за действие на административни актове, спиране на процесуални срокове и на сроковете за погасителна давност, промени в трудовото законодателство, отнасящи се до нови режими на работно време, преустановяване на работата и ползване на отпуски и други.

Заедно с това пандемията предизвиква чувствително намаляване на икономическата активност в страната и значителна неизвестност за бъдещите процеси в макроикономиката през тази година и след това.
Анализирайки евентуалните рискове и негативните последици от пандемията, мениджърите на инженеринговата фирма "Трейс груп холд" АД също са предприели редица мерки като реакция на случващото се. Преструктурирана и оптимизирана е дейността на дъщерните дружества, като са  използвани всички законови възможности - дистанционен режим на работа, намалено работно време, прекратяване дейността на отделни звена.
В тази връзка от компанията съобщават, че е възможно наложените ограничения да доведат до удължаване на срокове за изпълнение или да бъдат ефективно преустановени строителни дейности, свързани с подизпълнители на дружеството поради предприетите от държавата мерки за ограничаване предвижването на хора и стоки в страната и чужбина.
Вследствие на въведените противоепидемични мерки и ограничения при пандемията, която предизвиква чувствително намаляване на икономическата активност и поражда значителна неизвестност за бъдещите бизнес процеси, съществува реален риск от спад на продажбите на дружеството, отбелязват в отчета си мениджърите на "Трейс груп холд".

Резултатът се вижда още в междинния отчет за първото тримесечие. Печалбата на пътностроителната фирма се свива с една трета, което се случва на фона на намалението на приходите от дейността. В края на март те са в размер на 23.29 млн. лева. Паричните постъпления по строителни договори на фирмата формират 93.77% от общите приходи на компанията. Но те са намалели с 3.87 млн. лева спрямо същия период година по-рано.

Разпределени по сегменти, общо 57.74% от всички приходи са от дейността на фирмата в страната, а останалите идват от клоновете й в чужбина.

Намалената строителна дейност естествено е свила и разходите на "Трейс груп холд" към края на март с около една трета. По-малки са били харчовете за суровини и материали, за външни услуги, за заплати и осигуровки.

Прогнозата на мениджърите на "Трейс груп холд" за приходи по договори с клиенти за първото полугодие е за ръст от 1% на годишна база до 57.87 млн. лева.
При паричните постъпления по строителни договори обаче очакванията са за спад от 1.41 на сто. Намаление може да има и при другите приходи на компанията.

"Трейс груп холд" АД извършва всички видове инфраструктура – строителство, рехабилитация, поддържане, проектиране и всички свързани дейности. Портфолиото на дейностите също така включва инвестиции, международна търговия и логистика. Фирмата работи на строителни обекти и у нас и в съседна Сърбия.

Николай Михайлов, който е председател на надзорния съвет контролира 66.97% от капитала. Фирмата "Галини – Н" ЕООД има дял от 9%, собственост на други инвеститори са 24.01% от книжата с право на глас.

"Трейс груп холд" АД е изкупило обратно 0.02% от собствените акции.

Facebook logo
Бъдете с нас и във