Банкеръ Daily

Управление и бизнес

С 30 млн. лева повече за социални дейностти в проектобюджета за 2020 г.

В проектобюджета за 2020 г. за социални дейности са предвидени 30 млн. лв. повече спрямо 2019 година. Средствата ще са в размер на 290,9 млн. лв. Това обяви зам.-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова по време на форум в София. 

Русинова посочи, че се очаква България да получи 70% увеличение на финансовия ресурс, който се разпределя през оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и оперативната програма за храни през следващия програмен период (2021-2027 г.). Близо 2 млрд. лв. през следващите 7 г. са предвидени за социално включване.

"През 2020 г. Министерството на труда и социалната политика планира допълнително 15 млн. лв. по оперативната програма за ранно детско развитие. Средствата ще бъдат насочени към общините. С тях ще се подпомогнат строежи на детски градини и ще се организират услугите около Центровете на ранна детска интервенция, каквито има в 66 общини. Ще бъдат разкрити и нови 13-14 центъра за работа с деца от рискови групи и техните родители", каза зам.-министърът.

От началото на 2020 г. влиза в сила новият Закон за социалните услуги, чрез който се регламентират интегрираният подход и интегрираните междусекторни услуги. Законът и подзаконовата нормативна уредба ще подобрят контрола по предоставянето на услугите, ще въведат нови стандарти и ще овластят човека.

 

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във